Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost infekčního lékařstvíOdborné dokumentySekce tropického a cestovního lékařstvíInfekční kliniky a odděleníOdkazy

Archiv zpráv | Praktické informace | Sekce pro infekce spojené se zdravotní péčí | Historie infektologie
Vybrané zahraniční akce | Uplynulé domácí akce | Fotogalerie | Odborná témata

Hledání na stránce

 


Společnost infekčního lékařství

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakt na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. 266082642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)
Podrobnosti


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Ordinace léků na chronické nemoci a chorobné stavy
Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Podezření na vysoce nebezpečnou nákazu

Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na VNN


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR


Doporučené postupy diagnostiky a léčby virových hepatitid

Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
[Úplný text]

Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: 16. srpna 2015
[Úplný text (ve formátu .pdf)]


Doporučený postup léčby infekce HIV

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Dlouhý P, Jilich D, Veselý D. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: leden 2016.
[Úplný text]


Doporučený postup péče o pacienty s hyposplenismem či asplenií

Průkaz

...zde


Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

...zde
 

Ribotypizace klinicky významných izolátů Clostridium difficile


Další praktické informace

...zde
 


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


Nová stránka KMIL
Stará stránka KMIL
(do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy novějších čísel
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)


Historie infektologie

...přehled článků o historii


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Nový evropský doporučený postup pro diagnostiku a léčbu komunitní hnisavé meningitidy

O. Džupová, 23. 5. 2016

Potřeba vytvoření nového doporučeného postupu (DP) pro evropské země vyplynula jednak ze změn v epidemiologii meningitid, z potřeby zhodnotit a případně zavést do praxe výsledky studií adjuvantní léčby a z důvodu chybění národních doporučených postupů v řadě zemí. Vedení Evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ESCMID) tímto úkolem pověřilo pracovní skupinu pro infekce mozku (ESGIB). Nový DP připravili zástupci různých odborností z různých zemí Evropy.

...více


Pozvánka na přednášku doktora
J. W. Ashcrofta

M. Holub, 23. 5. 2016

Klinika infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích si Vás dovoluje srdečně pozvat na přednášku

Jonathana W. Ashcrofta, BA., MSc., MD., PhD.:
Ebola outbreak in West Africa: a diagnostic perspective.

Místo konání: posluchárna A Vzdělávacího centra ÚVN, budova F (budova ředitelství ÚVN), vchod F2, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
Čas konání: 3. června 2016 ve 13.00 hodin

...více


Informace z XVIII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení

H. Rozsypal, S. Plíšek, P. Kümpel, F. Stejskal, O. Džupová, 9. 5. 2016

      Ve dnech 4.-6. května 2016 se v krkonošském Černém Dole uskutečnilo, jako každý rok, setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, aby se společně řešily organizační a odborné otázky oboru infekčních nemocí. Ve středu 4. 5. 2016 se konala společná schůze starého a nového výboru a revizní komise SIL ČLS JEP.

...více


Fotografie z XVIII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení

H. Rozsypal, 9. 5. 2016

XVIII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl, 4.-6. května 2016 XVIII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl, 4.-6. května 2016

XVIII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl, 4.-6. května 2016 XVIII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl, 4.-6. května 2016

...zde


XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

Podrobnosti

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 15. květen 2016.


Poznámky k diagnostice infekce virem Zika

H. Rozsypal, F. Stejskal, L. Krbková, 24. 4. 2016

Aedes albopictus

      Prakticky od začátku tohoto roku se vyrojilo množství publicistických informací i odborných sdělení o do té doby opomíjeném viru Zika. O zájem se postaralo podezření na vývoj vrozené mikrocefalie při nákaze žen v graviditě. [1] Opakovaně je v médiích i v odborném tisku probírána diagnostika a potřeba umělého ukončení těhotenství. Lékaři i veřejnost je masírována množstvím informací, ale zatím marně čekala na vyjádření na stránce Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

...více


27. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Praha


Aktualizace k volbám do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP

Z. Manďáková, 20. 4. 2016

Složení revizní komise

Ve středu 20. 4. 2016 mělo proběhnout losování o zvolení do revizní komise SIL. Paní doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. se rozhodla odstoupit, takže členkou revizní komise se stává MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

...více


Zpráva o průběhu voleb do výboru a revizní komise Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Z. Manďáková, 18. 4. 2016

Příprava voleb

7. 2. 2016 byli na webových stránkách SIL (www.infekce.cz) vyzváni všichni členové odborné společnosti k aktualizaci kontaktů – adres a e-mailů.
24. 2. 2016 byl na webových stránkách SIL uveden seznam všech řádných členů odborné společnosti, který byl podkladem pro výběr návrhů kandidátů do výboru a revizní komise SIL.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Květen 2016

 • 26. 5. 16, 10,00-18,00
  Nadnárodní konference Vysoce nebezpečné nákazy, Nemocnice Na Bulovce, posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky (pavilon 15), Praha
  Pořádá: Nemocnice Na Bulovce v Praze
  Prosíme o potvrzení účasti do neděle 15. 5. 16 na e-mail: lukas.gibiec@seznam.cz
  Pozvánka (ve formátu .png)

  Červen 2016

 • 3. 6. 2016; 13,00
  Přednáška v Ústřední vojenské nemocnici, Praha-Střešovice
  Téma: Ebola outbreak in West Africa: a diagnostic perspective
  Přednáší: Dr. Ashcroft
  Pořádá: Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
  Podrobnosti

 • 7. 6. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce u sociálně slabých vrstev obyvatel a migrantů
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Hobstová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 15.-17. 6. 2016
  XX. česko-slovenský kongres
  o infekčných chorobách
  , Karlovy Vary
  Témata: Trendy v antiinfekční léčbě; diferenciální diagnostika exantémů; návrat preventabilních infekcí; varia
  Pořádá: SIL, SSI
  Hlavní organizátor: Prim. Poustková
  Podrobnosti

  XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

  Září 2016

 • 6. 9. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Doc. Dostál, prim. Kümpel

 • 7.-9. 9. 2016
  27. kongres Československé společnosti mikrobiologické (ČSSM), TOP hotel Praha
  Témata: Všechny oblasti základní a aplikované mikrobiologie
  Pořádá: ČSSM

  27. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Praha

  Podrobnosti (na stránce ČSSM)

 • 21.-23. 9. 2016
  27. Pečenkovy epidemiologické dny, hotel Flora, Olomouc
  Pořádá: SEM, LF UP v Olomouci
  Hlavní organizátor: Dr. Vlčková

  27. Pečenkovy epidemiologické dny

  Podrobnosti na pecenkovydny2016.bpp.cz/cs/

  Říjen 2016

 • 4. 10. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Tuberkulóza a mykobakteriózy
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátorky: Dr. Zemanová, dr. Svobodová, dr. Amlerová, dr. Holčíková

 • 20. 10. 2016
  Odborná vzdělávací akce, hotel Ludmila, Mělník
  Téma: Vybrané kapitoly z infekce a vakcinologie
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Koordinátorka: Prim. Zítová

  Listopad 2016

 • 1. 11. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Exantémové infekce a možnosti jejich prevence
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Trmal, dr. Krbková

 • 5. 11. 2016
  Seminář o antibiotické léčbě
  Pořádá: KIPTN 3. LF UK a NNB, SIL
  Organizátor: Prof. Beneš
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích

  Prosinec 2016

 • 6. 12. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM
  Koordinátor: Doc. Růžička

 • 16.- 18. 12. 2016
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek

  Uplynulé akce


  Vybrané zahraniční akce

  2016

 • Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

  ...zde

 • WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

  SIL © 23. 5. 2016
  Kontakt na webmastera a garanta odborného obsahu
  Webhosting: FORPSI