Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost infekčního lékařstvíOdborné dokumentySekce tropického a cestovního lékařstvíInfekční kliniky a odděleníOdkazy

Archiv zpráv | Praktické informace | Sekce pro infekce spojené se zdravotní péčí | Historie infektologie
Vybrané zahraniční akce | Uplynulé domácí akce | Fotogalerie | Odborná témata

Hledání na stránce

 


Společnost infekčního lékařství

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:

Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)
Podrobnosti


Odborná témata

...zde
 


Vybrané praktické informace

Ordinace léků na chronické nemoci a chorobné stavy
Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde
 


Podezření na vysoce nebezpečnou nákazu

Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na VNN


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby antiinfektiv

Zjednodušená metodika

Pohotovostní zásoba antiinfektiv

v Toxikologickém informačním středisku

Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín

v nemocniční lékárně Nemocnice Na Bulovce

Esenciální antiinfektiva

Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR


Doporučené postupy diagnostiky a léčby virových hepatitid

Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
[Úplný text]

Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: 16. srpna 2015
[Úplný text (ve formátu .pdf)]


Doporučený postup léčby infekce HIV

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Dlouhý P, Jilich D, Veselý D. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: leden 2016.
[Úplný text]


Doporučený postup péče o pacienty s hyposplenismem či asplenií

Průkaz

...zde


Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

...zde
 

Ribotypizace klinicky významných izolátů Clostridium difficile


Diagnostika infekce virem Zika

Poznámky k diagnostice infekce virem Zika (24. 4. 2016)


Další praktické informace

...zde
 


Historie infektologie

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)
Novější stránka KMIL
(od 1. čísla 16. ročníku do 3. čísla 18. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Slavnostní seminář k 50. výročí založení infekčního oddělení

I. Mifek, 19. 10. 2016

Infekční oddělení NsP Havířov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Havířov, ČLK Karviná a SIL ČLS JEP pořádá slavnostní seminář u příležitosti 50. výročí založení infekčního oddělení.
    Zahájení bude v úterý 8. 11. 2016 ve 14:50 v multifunkčním sále Kulturního domu Radost, Alšova 11, Havířov-Město.

Pozvánka a program (ve formátu .pdf)


3. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

D. Sedláček, 19. 10. 2016

Infekční klinika FN a LFUK v Plzni pořádá 1. 12. 2016 již 3. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, které se bude konat v FN Plzeň – Bory, dr. E. Beneše 13, pav. č. 4, 9:00 – 14:00 hodin.
    Zájemci o aktivní či pasivní účast prosím kontaktujte sekretariát Infekční kliniky FN v Plzni tel. 377402263 nebo email: sindelarova@fnplzen.cz (paní J. Šindelářová).


Pozvánka na mikulášský seminář o kontroverzních postupech v infektologii

S. Arientová, 11. 10. 2016

Milé kolegyně a kolegové,
    rádi bychom Vás pozvali na první mikulášský seminář o kontroverzních postupech v infektologii.
   Seminář se bude konat v sobotu 3. 12. 2016 v prostorách výukového centra ÚVN – posluchárna A, budova F, U Vojenské Nemocnice 1200, Praha 6.

...více


Pozvánka na Antibiotický seminář 2016

J. Beneš, 4. 10. 2016

Vážení kolegové,
    dovoluji si pozvat všechny zájemce na další ročník antibiotického semináře, který se bude konat v sobotu 5. 11. 2016 v budově děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10. Seminář je určen pro všechny lékaře i nelékaře, kteří se zajímají o používání antibiotik v klinické praxi.

...více


Upozornění pro zájemce o přístup k stránkám chráněným heslem

4. 10. 2016

Vážení členové Společnosti infekčního lékařství,
    pokud máte zájem sledovat práci výboru SIL ČLS JEP a číst zápisy ze schůzí, je možné požádat e-mailem sekretářku SIL slečnu Martinu Kubátovou o přístup k stránkám chráněným heslem. Na schůzi výboru SIL 20. 9. 2016 bylo dohodnuto, že Vám heslo bude zasláno e-mailem po ověření členství podle databáze ČLS JEP.
   Ať na stránkách infekce.cz naleznete co nejvíce užitečných informací Vám přejí

členové výboru SIL 


Mezioborový seminář Třeboň 2017


Nová definice sepse

M. Holub, 19. 9. 2016

Sepse představuje nejdůležitější příčinu úmrtí na infekci. V jejím rozvoji hraje vedle mikrobiálních agens podstatnou roli odpověď hostitele. Nicméně, výzkum v posledních desetiletích prokázal složitou komplexnost dějů, které se odehrávají v těle septického nemocného. Dosud užívaná konzenzuální definice sepse z roku 1992, jejímž autorem byl Roger Bone (tzv. Sepsis-1) a která kladla důraz na její mikrobiální původ a imunitní odpověď hostitele, se ukázala jako přežitá.

...více


Salzburské semináře v roce 2017

T. Říčařová, 17. 9. 2016

Dobrý den,
    zdravím Vás z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ráda bych Vás informovala o možnosti hlásit se na prestižní SALZBURSKÉ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE v roce 2017!

Salzburg

...více


19. ročník Colours of Sepsis

Webové stránky:
www.sepseostrava.cz/sepse


Změna délky platnosti očkování proti žluté zimnici

23. 8. 2016

International Health Regulations 2005  

Žlutá zimnice je jediná nemoc uvedená v Mezinárodních zdravotnických předpisech (International Health Regulations, IHR 2005), proti které může být vyžadováno očkování cestovatelů jako podmínka pro vstup do země za určitých podmínek a vstup do země nemusí být umožněn bez certifikátu o provedeném očkování.

...více


Pojeďte na misi s Lékaři bez hranic

26. 7. 2016

Dobrý den,
rádi bychom Vás tímto pozvali na informační večer organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières, která je mezinárodní humanitární organizací poskytující odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí v téměř 70 zemích světa.

...více

Lékaři bez hranic


Organizace atestací z infekčního lékařství v podzimním termínu 2016

D. Pícha, 15. 7. 2016

Termín: 9.-10. 11. 2016
Místo: Infekční klinika 2. LF UK a NNB, Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2; 8. patro
Přihlášení: Deadline pro přihlášky je 12. 8. 2016

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Listopad 2016

 • 1. 11. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Exantematické infekce a jejich prevence
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Trmal, dr. Krbková
  Program (ve formátu .pdf)

 • 5. 11. 2016
  Seminář o antibiotické léčbě
  Pořádá: KIPTN 3. LF UK a NNB, SIL
  Organizátor: Prof. Beneš
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
  Pozvánka
  Program (ve formátu .pdf)

 • 8. 11. 2016; 14,50
  Slavnostní seminář k 50. výročí založení infekčního oddělení, Havířov (Kulturní dům Radost)
  Pořádá: Infekční oddělení NsP Havířov
  Koordinátor: Prim. Mifek
  Pozvánka a program (ve formátu .pdf)

  Prosinec 2016

 • 1. 12. 2016; 9,00-14,00
  3. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, Plzeň (FN Plzeň-Bory)
  Pořádá: Infekční klinika FN a LF UK v Plzni
  Koordinátor: Doc. Sedláček

 • 3. 12. 2016; 10,00
  Seminář ÚVN Praha 6 (budova F2, posluchárna A)
  Téma: Kontroverzní postupy v infektologii
  Pořádá: KIN 1. LF UK a ÚVN v Praze
  Koordinátoři: Dr. Arientová, dr. Janská, dr. Štefan
  Pozvánka
  Program (ve formátu .pdf)

 • 6. 12. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM
  Koordinátor: Doc. Růžička

 • 16.- 18. 12. 2016
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek


  Leden 2017

 • 25.-27. 1. 2017
  Třeboň ´17, 25. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
  Témata: Historie a osobnosti české infektologie. Infekce pohybového aparátu. Nové a znovu se objevující infekce
  Organizátoři: prim. Chmelík, dr. Chrdle, dr. Šůs
  Odborný garant: SIL, SEM, SLM
  Podrobnosti a přihláška na www.tmos.cz

  Mezioborový seminář Třeboň 2017

  Únor 2017

 • 7. 2. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Sepse a septický šok
  Pořádá: SIL, SEM

 • 7.-10. 2. 2017
  19. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
  Témata: Sepse, součástí je 4. postgraduální kurz sester v intenzivní péči a 14. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči
  Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě
  Předseda organizačního výboru: Prim. Kula

  19. ročník Colours of Sepsis

  Březen 2017

 • 7. 3. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Legionelózy
  Pořádá: SIL, SEM

  Duben 2017

 • 4. 4. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie
  Pořádá: SEM, SIL, ČPS (Česká parazitologická společnost)

  Květen 2017

 • 2. 5. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: HIV/AIDS
  Pořádá: SEM, SIL

 • 10.- 12. 5. 2017
  XLV. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
  Pořádá: ČHS

 • 13. 5. 2017
  Mezioborový seminář o klostridiové kolitidě - 3. ročník, Praha
  Témata: Laboratorní a klinické problémy infekce vyvolané Clostridium difficile
  Odborný garant: SLM, SIL, ČIS

  Červen 2017

 • 6. 6. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Lymeská borelióza
  Pořádá: SIL, SEM

 • 14.-16. 6. 2017
  XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Saffron, Bratislava, Slovensko
  Pořádá: Klinika infekčných chorob Bratislava
  Odborní garanti: SSI, SIL, Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotnickej univerzity Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská komora sestier a porodných asistentiek

  Září 2017

 • 5. 9. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v infektologii
  Pořádá: SIL, SEM

  Říjen 2017

 • 3. 10. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Očkování
  Pořádá: SEM, SIL

  Listopad 2017

 • 4. 11. 2017
  Seminář o antibiotické léčbě, Praha
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
  Organizátor: prof. Beneš
  Odborný garant: SIL

 • 7. 11. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Veterinární problematika
  Pořádá: SEM, SIL

  Prosinec 2017

 • 5. 12. 2017; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: bude upřesněno (k jubileu dr. Aldové)
  Pořádá: ČSSM, SEM
  Koordinátor: Doc. Růžička

  Uplynulé akce


  Vybrané zahraniční akce

  2016

 • Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

  ...zde

 • WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

  SIL © 23. 10. 2016
  Kontakt na webmastera a garanta odborného obsahu
  Webhosting: FORPSI