Úvodní stránka

První zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

H. Bartoš, 15. 6. 2022

      Dne 10. 6. 2022 se v Praze uskutečnilo první zasedání nově vzniklé Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii. Jednání se uskutečnilo v konferenčním centru Greenpoint ve Strašnicích.

     Tato pracovní skupina je koncipována jako otevřené uskupení lidí, kteří pracují nebo mají zájem pracovat v tomto segmentu infektologické péče. Celkem je do skupiny zatím přihlášeno 24 lidí, osobně se prvního jednání zúčastnilo 15 z nich.

      Na úvod Hynek Bartoš přítomné seznámil s aktuální situací všech 9 infekčních JIP v Česku, k čemuž využil výsledků nedávno provedeného dotazníkového šetření. Ročně je na infektologických JIP ošetřeno kolem 2500 pacientů a nejčastějšími diagnózami jsou sepse, neuroinfekce a těžké pneumonie. Dotazníky také poukázaly na poměrně častý problém personálního zajištění péče na JIP jak v běžné pracovní době, tak i ve službách. V dalším příspěvku se Jiří Sagan zamyslel nad mnohovrstevnou rolí infektologa-intenzivisty v rámci oddělení i celé nemocnice. Poukázal na krásy, ale i úskalí této role a nastínil možnosti osobního rozvoje i rozvoje oboru. Po přestávce následoval brainstorming nad budoucí činností Pracovní skupiny, a také diskuze o aktuálních problémech, s nimiž se v rámci našich pracovišť potýkáme.

      Další setkání Pracovní skupiny je plánováno na podzim tohoto roku.

První zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

První zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

První zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

První zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 15. 6. 2022