Úvodní stránka

Prim. MUDr. Vojtěch Zimák by se dožil 100 let

P. Dlouhý, 30. 5. 2022

      Vojtěch Zimák se narodil 31. 5. 1922, a proto si připomínáme nedožité 100. narozeniny této významné osobnosti české infektologie. Byl nejspíše jediným z primářů, který šéfoval svému infekčnímu oddělení po celou dobu jeho existence. Primářem se stal v roce 1953, kdy bylo lůžkové infekční oddělení v Teplicích založeno pro zvládnutí probíhající epidemie dětské obrny. V čele tohoto pracoviště zaměřeného na diagnostiku a léčbu neuroinfekcí stál až do roku 1991, kdy bylo zrušeno pro nevyhovující stav budovy a soustředění infekčních pacientů do nově vybudovaných objektů v Ústí nad Labem a v Mostě. Současníci vzpomínají na primáře Zimáka nejen jako na vynikacího odborníka a dlouholetého člena výboru Společnosti infekčního lékařství, ale také jako na člověka se zálibou v literatuře, divadle a sportu a výborného společníka. Po mnoho let byl lékařem špičkového teplického oddílu zápasníků a více než dvě desetiletí učil v teplické Zdravotní škole. Zemřel v roce 2001 ve věku 79 let.
     Čest jeho památce.

  MUDr. Vojtěch Zimák
Primář MUDr. Vojtěch Zimák na fotografii z roku 1992

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 30. 5. 2022