Úvodní stránka

Atestace z oboru Infekční lékařství v květnu 2022 v Ostravě

L. Rožnovský, 4. 5. 2022

      Dne 3. května 2022 proběhly na Klinice infekčního lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě atestační zkoušky z oboru Infekční lékařství. Členy komise byli doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Hradci Králové, doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. z LF UK v Plzni a doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. z Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU). Praktickou zkoušku zkoušela prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. a asistent MUDr. Petr Širůček, oba z LF OU.

     Atestaci z oboru Infekční lékařství úspěšně složilo všech 8 kolegů:

  • MUDr. Monika Fejerová, Fakultní nemocnice Bulovka
  • MUDr. Lukáš Chovanec, Pardubická nemocnice
  • MUDr. Lucie Janalíková, Fakultní nemocnice Brno
  • MUDr. Monika Krause, Fakultní nemocnice Brno
  • MUDr. Lenka Kukrálová, Fakultní nemocnice Plzeň
  • MUDr. Zuzana Semešová, Fakultní nemocnice v Motole
  • MUDr. Petr Sunek, Uherskohradišťská nemocnice
  • MUDr. Eva Zbořilová, Nemocnice AGEL Prostějov

     Všichni lékaři prokázali adekvátní znalosti v oboru Infekční lékařství, pochvalu za výborné znalosti komise udělila kolegyním MUDr. Lence Kukrálové a MUDr. Monice Krause.

     Atestace se konala v přetrvávající složité epidemiologické situaci, lékaři byli rozděleni do dvou skupin, aby nedocházelo k jejich kumulaci na Klinice infekčního lékařství. Z uvedených důvodů nebylo možné vyhotovit společnou fotografii všech atestujících lékařů, dodržování protiepidemických opatření dokládá i ilustrační fotografie dvou podskupinek atestujících lékařů.

     Novým kolegům gratulujeme a přeje jim, aby svoje znalosti infekčního lékařství využili co nejlépe ve svém další profesní praxi a pro dobro svých pacientů.

Atestace z oboru Infekční lékařství v květnu 2022 v Ostravě

Atestace z oboru Infekční lékařství v květnu 2022 v Ostravě
V Ostravě 3. 5. 2022 doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.,
předseda atestační komise

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 4. 5. 2022