Úvodní stránka

Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 - aktualizace z 29. 11. 2021

6. 12. 2021

Nositelé mezioborového stanoviska

      Mezioborové stanovisko je dokumentem společně vydaným deseti odbornými společnostmi.

 • Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
 • Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)
 • Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP
 • Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP
 • Česká společnost pro orgánové transplantace (SOT) ČLS JEP
 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
 • Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
 • Česká neurologická společnost (ČNS) ČLS JEP

      Podepsáni jsou předsedové zúčastněných odborných společností:


Zdrojové texty

 • Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 (úplný text [pdf])
 • Organizační opatření VZP ČR č. 7/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (úplný text [pdf])

Nahrazuje

 • Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19. Vydáno 30. srpna 2021. (zde)

Odkaz

     Formát pro citování:

 • Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 - aktualizace z 29. 11. 2021 Vydáno 29. listopadu 2021. (citováno ... . ... . 202..) Dostupné z: https://infekce.cz/zprava21-71.htm

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 12. 2021