Úvodní stránka

Informace o termínech PG kurzu a atestací v oboru Infekční lékařství v roce 2022

J. Beneš, 5. 11. 2021

      Termíny konání postgraduálního kurzu a atestací v oboru Infekční lékařství v roce 2022 byly navrženy takto:

  • předatestační kurz organizuje 2. LF UK (doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.) 28. 2. - 4. 3. 2022
  • jarní atestace organizuje LF OU (doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.) 3.-4. 5. 2022
  • podzimní atestace organizuje LF HK (doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.) 23.-25. 11. 2022

      Tyto termíny jsou ze strany Specializační oborové rady (SOR) jednoznačně stanoveny, ale aby nabyly platnosti, musí je ještě potvrdit MZ ČR. I když tyto termíny nejsou ještě formálně schváleny, dávám je tímto na vědomí budoucím atestantům a jejich primářům, aby mohli snáze plánovat své aktivity v příštím roce.

  Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
předseda SOR pro rok 2021

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 11. 2021