Úvodní stránka

Aktuální verze doporučených postupů a manuálů k problematice covidu-19

P. Dlouhý, 22. 9. 2021

      Klinická skupina COVID Ministerstva zdravotnictví projednala soubor aktualizovaných doporučených postupů a manuálů k diagnostice a léčbě covidu-19 předložených Společností infekčního lékařství ČLS JEP:

  1. Chrdle A, Dlouhý P, Štefan M. Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice
  2. Dlouhý P, Štefan M, Chrdle A, Bartoš H. Manuál pro lékaře covidových oddělení
  3. Husa P, Dlouhý P, Chrdle A. Následná péče o pacienty po covidu-19 (odborné stanovisko)
  4. Arias AR, Chrdle A, Dlouhý P. Rady pacientům: domácí léčba covidu-19
  5. Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup)

      Klinická skupina podrobně diskutovala zejména zajištění diagnostiky a léčby covidu-19 mimo nemocnice včetně návrhů praktických lékařů. Klinická skupina považuje výše uvedené texty za velmi užitečný soubor odborných dokumentů a doporučuje poskytovatelům zdravotní péče jejich využívání.

      Ministerstvo zdravotnictví je zpřístupní na svých webových stránkách. Všechny texty jsou obsaženy v aktuálním čísle časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 22. 9. 2021