Úvodní stránka

Jarní atestace 2021

J. Beneš, 6. 5. 2021

      Jarní atestační zkoušky v letošním roce pořádala 3. LF UK. Zkoušení se konalo dne 5. 5. 2020 ve FN Bulovka, zkušební komisi tvořili prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (za 3. LF UK), prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (za ČLK), doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (za LF OU) a doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. (za LF UK v Plzni). Praktickou část zkoušela doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (3. LF UK).

      Atestaci z oboru Infekčního lékařství úspěšně složili tito lékaři:

  • MUDr. Jakub Jarý, Infekční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem;
  • MUDr. Zuzana Korsáková Rundesová, Klinika infekčních chorob, Brno-Bohunice;
  • MUDr. Ing. Robin Šín, Ph.D., Klinika infekčních nemocí, Plzeň-Bory.

      Členové komise navíc jednomyslně vyslovili pochvalu MUDr. Korsákové Rundesové za výborné znalosti a velmi hezky a pečlivě zpracovanou atestační práci.

Jarní atestace 2021

      Vítáme nové kolegy infektology a přejeme jim hodně profesních úspěchů, ale také osobního uspokojení a radosti při práci v našem krásném oboru.

  Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
jménem atestační komise

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 5. 2021