Úvodní stránka

Zemřel profesor Špliňo

Z. Blechová, 18. 4. 2021

Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.         S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 15. 4. 2021 zemřel ve věku 81 let významný epidemiolog, vědecký pracovník a pedagog, velký přítel Společnosti infekčního lékařství JEP
prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.,
bývalý vedoucí katedry epidemiologie Vojenské lékařské akademie JEP, nyní Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) v Hradci Králové.

      Celý svůj profesní život spojil s vojenskou medicínou a až do ledna tohoto roku pokračoval ve své práci na katedře jako samostatný vědecký pracovník, než ho dostihl koronavirus. Odborně se zabýval epidemiologií v celé šíři, vyučoval na Univerzitě obrany i na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Byl odborníkem uznávaným i v zahraničí. O jeho světovém vědeckém renomé svědčí jeho jmenování členem speciální komise OSN pro likvidaci zbraní hromadného ničení v Iráku v letech 1991-2000. Jeho odborné zásluhy byly také právem oceněny vědeckou společností v Cambridge, která jej zařadila mezi 2000 nejvýznačnějších vědců dvacátého století.
      Profesor Špliňo byl nejenom uznávaný odborník, pracovitý vědec, ale duchem stále mladý a vitální člověk, přátelský a společenský kolega, obětavý a velice vstřícný učitel. Byl úspěšným školitelem celé řady postgraduálních studentů. Působil v redakčních radách dvou odborných časopisů. Byl spoluautorem dvou monografií a dvou patentů. Publikoval množství odborných sdělení v domácích i zahraničních časopisech, byl autorem množství přednášek a řešitelem řady vědeckých projektů.

      Přes vše uvedené však není možné vypočítat veškeré jeho úspěchy a zásluhy o rozvoj epidemiologie a vojenského zdravotnictví.

      Bude nám moc chybět. Čest jeho památce!
 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 18. 4. 2021