Úvodní stránka

Zemřela prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.

1. 7. 2020

      Se zármutkem oznamujeme, že dne 20. 6. 2020 ve věku 74 let zemřela

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.,

emeritní přednostka Kliniky infektologie a cestovní medicíny Jesseniovy lékařské fakulty v Martině (Univerzity Komenského Bratislava), bývalá předsedkyně výboru Sekce pro choroby tropů a subtropů Slovenské společnosti infektologů, autorka a spoluatorka řady vědeckých publikací a nositelka řady ocenění Slovenské lékařské společnosti.

      Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodiny 24. 6. 2020 v Turčianských Teplicích.

Čest její památce!

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 1. 7. 2020