Úvodní stránka

Atestace z infekčního lékařství v červnu 2020

M. Holub, 24. 6. 2020

      24. června 2020 proběhly na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha atestační zkoušky. Členy komise byli prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (1. LF UK), doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. (2. LF UK) a doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (LF OU). Praktickou zkoušku zkoušela MUDr. Simona Arientová, Ph.D. (1. LF UK), ze školitelů se zúčastnil MUDr. Miloslav Šťastník (Nové Město na Moravě).

      Atestaci z oboru Infekční lékařství úspěšně složili tito kolegové:

  • MUDr. Pavol Kaňka, Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno
  • Nataliya Smirnova, Nové Město na Moravě
  • MUDr. Lenka Macková, Infekční oddělení Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem
  • MUDr. Pavlína Kadeřávková, Klinika infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha

      Novým kolegům gratulujeme a přeje jim, aby svoje výborné znalosti infekčního lékařství využili co nejlépe ve svém další profesní praxi a pro dobro svých pacientů.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., předseda atestační komise 

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 24. 6. 2020