Úvodní stránka

Odložení voleb do výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

12. 3. 2020

 
 
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
 

      Vážení členové Společnosti infekčního lékařství,

      nacházíme se ve fázi postupující epidemie onemocnění COVID-19. Již téměř na všech infektologických pracovištích čelíme značnému náporu osob se suspektní nebo potvrzenou infekcí. Kromě vlastní péče o nemocné jsme všichni vytíženi organizací příprav na pandemii vyvolanou novým koronavirem. Ve čtvrtek 12. 3. 2020 vláda ČR vyhlásila nouzový stav. Vzhledem k extrémní náročnosti tohoto období výbor SIL odhlasoval odložení voleb nového výboru na podzimní termín – září či říjen 2020. Na přípravě voleb již nyní pracuje volební komise. Přípravná fáze, tj. návrhy kandidátů a jejich souhlasy s kandidaturou, bude nyní dokončena, a vytvořené kandidátní listiny budou použity v podzimním termínu. Vítáme iniciativu mladých infektologů zveřejněnou 5. 3. 2020 na webových stránkách SIL. Ztotožňujeme se s jejich vizemi, které jsou v souladu s platnou koncepcí oboru (https://www.infekce.cz/koncepce1.htm). Svou prací během nynějšího funkčního období jsme usilovali a usilujeme o totéž. Těší nás, že jsou v SIL mladší kolegové, kteří se chtějí aktivně podílet na dalším rozvoji oboru a realizaci popsaných vizí a strategií.

Za výbor SIL: Stanislav Plíšek, Olga Džupová, Petr Kümpel   

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 12. 3. 2020