Úvodní stránka

Kurzy Výukového pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování IPVZ v prvním pololetí roku 2020

J. Beran, 8. 3. 2020

      V Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na Výukovém pracovišti tropické, cestovní medicíny a očkování Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze budou na jaře v roce 2020 probíhat nové kurzy určené pro lékařky, lékaře a zdravotní sestry:

Individuální očkovací plány pro pediatrickou praxi

24. 4. 2020

      Současné problémy očkování – především potřeba individuálních očkovacích plánů (IOP). IOP se musí sestavovat tam, kde očkování ještě nebylo zahájeno a použití vakcíny v daném věku je mimo doporučení uvedené v SPC, nebo se musí dokončit očkování, kde intervaly mezi dávkami mají podstatně delší nebo kratší intervaly než dovoluje SPC. Praktické aspekty očkování dětí s ohledem na dodržování základního schématu očkování a intervalů přeočkování. Polovina kurzu bude věnována řešení praktických dotazů účastníků kurzu ohledně očkování, očkovacích schémat a imunitní reakce po očkování. Dotazy a žádosti o individuální plány dětí je vhodné zasílat ještě před zahájením kurzu.

     Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)


Základy očkování pro lékaře a zdravotní sestry

30. 4. 2020

      Praktické aspekty očkování dětí, dospělých a seniorů. Fyziologická imunitní reakce po očkování a rozdělení očkovacích látek dle jejich působení na imunitní systém. Typy a druhy očkovacích látek a možnosti jejich kombinování v závislosti na aktivaci určité části imunitního systému. Kontraindikace a nežádoucí účinky očkování. Nově zavedené očkovací látky, nové indikace existujících očkovacích látek a perspektivy vývoje. Jedna hodina bude věnována řešení praktických dotazů účastníků kurzu ohledně očkování, které je možné zasílat ještě před zahájením kurzu.

      Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)


Tropické oblasti – Očkování před cestou a doporučené diagnostické postupy po návratu

14. 5. 2020

      Očkování před odjezdem do zahraničí, především pak doporučené a rutinní očkování před cestou do zahraničí v závislosti na navštíveném regionu, délce pobytu, převažující aktivitě a pobytu ve městě či na venkově. Očkování proti žluté zimnici a zápis běžných očkování do MOP, vyplnění Certifikátu o neprovedeném očkování proti žluté zimnici ze zdravotních důvodů a zápis standardních i nestandardních očkování v anglickém jazyce, a dle mezinárodních zvyklostí. Doporučovaná běžně dostupná vyšetření po návratu z tropů na základě v Evropě dostupných epidemiologických dat o importovaných horečnatých tropických onemocněních s důrazem na tropické infekce jako jsou tropická a třídenní malárie, horečka dengue, břišní tyfus, rickettsiózy a schistosomóza.

      Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)


Malárie a cestovatelský průjem – prevence, profylaxe a pohotovostní léčba

21. 5. 2020

      Nejčastější preventivní doporučení pro cestovatele tropických oblastí s ohledem na malárii a cestovatelský průjem. Nejprve bude diskutována antimalarická profylaxe a případná pohotovostní léčba při návštěvě tropických oblastí s převahou tropické malárie (P. falciparum) anebo s převahou třídenní malárie (P. vivax, P. ovale). Budou probírány nejčastější destinace a doporučení dle mapek výskytu malárie z databáze Travax. V druhé části bude diskutován výskyt cestovatelského průjmu, viroví, bakteriální a parazitičtí původci a klinické formy. Prezentace postupů pohotovostní léčby cestovatelského průjmu, vhodnosti kombinací protiprůjmových léků a možnosti užití antibiotik.

      Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)


Mezinárodní očkovací průkaz a jeho vyplňování

28. 5. 2020

      Obě hlavní části MOP: 1. Certifikát o povinném očkování, očkování proti žluté zimnici a také návod na vyplnění Certifikátu o neprovedeném očkování proti žluté zimnici ze zdravotních důvodů. Budou probrány konkrétní příklady, kdy očkování aplikovat a kdy ne. 2. Mezinárodní očkovací průkaz, včetně zápisu standardních i nestandardních očkování v anglickém jazyce, a dle mezinárodních zvyklostí. Každý účastník bude mít k dispozici jako dokumentaci předem vyplněný MOP, do kterého si bude moci zapisovat i další poznámky. Návod jak vyplnit mezinárodní záznamy o provedeném očkování pro studia na zahraničních školách.

      Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

Katedra infekčního lékařství IPVZ

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 3. 2020