Úvodní stránka

Mám, smím, chci či mohu kandidovat do výboru?

A. Chrdle, 29. 2. 2020

      Každý z členů SIL může do voleb do výboru navrhnout 14 kandidátů, kteří poté budou vyzváni, zda kandidaturu přijímají.

      Do výboru chci kandidovat, protože chci nadále přispívat k dalšímu vývoji české infektologie. Mám mezi těch 14 napsat i své jméno? Smím? Již jsem napsal, že chci, ale mohu?

      Proč tato úvaha – a proč nabízím svou představu? - Protože zvolením dostáváme důvěru k tomu, abychom pro infektology a infektologii něco udělali. Ale jak a podle čeho to můžeme měřit a hodnotit?

      Budu-li navržen někým jiným a kandidaturu přijmu, říkám tím: „Tak já to vezmu a budu dál dělat to, co dělám, nebo případně něco jiného.“ Pokud se přihlásím sám, beru na sebe odpovědnost za konkrétní kroky, které zamýšlím.

      Za poslední volební období jsem byl u toho, když se podařilo

  • rozvinout lednový Třeboňský mezioborový seminář
  • zorganizovat nahrávání úterních seminářů v Lékařském domě a umístnění na web pro pozdější shlédnutí
  • zařadit nitrožilní artesunát do doporučeného postupu jako léku volby pro těžkou malárii.

     V nadcházejícím období se chci podílet na

  • dalším rozvoji vzdělávacích a informačních aktivit uvnitř infektologie i vůči veřejnosti
  • zvýšení dostupnosti neregistrovaných antimikrobiálních léků rozšířením specifických programů a jejich fyzickou dostupností v ČR
  • podpoře mladých infektologů v publikační a přednáškové činnosti
  • dosažení většího zastoupení infektologů a především posílení jejich mandátu v jednotlivých komisích a pracovních skupinách zřizovaných státní správou i profesní samosprávou
  • rozšíření možnosti léčit virovou hepatitidu C na všech infektologických pracovištích
  • tvoření vize dalšího rozvoje infektologie a definování jednotlivých kroků, které povedou k naplnění této vize.

      Pokud i ostatní kandidující do výboru SIL mají jasnou představu, jakým způsobem by chtěli přispět k dalšímu vývoji infektologie, určitě si ji rád přečtu třeba na tomto místě.

      Aleš Chrdle, České Budějovice   

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 2. 2020