Úvodní stránka

Volby do výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP - výzva k návrhu kandidátů

J. Zítová, 26. 2. 2020

      Vážení členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP,

stávající výbor SIL ČLS JEP svým usnesením z 18. 2. 2020 vyhlásil volby do výboru a revizní komise na volební období 2020-2024. Výbor zvolil tyto členy volební komise:

  • MUDr. Jitka Zítová (předsedkyně)
  • MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
  • MUDr. Simona Arientová, Ph.D.

      Volby proběhnou kombinovanou formou, tj. elektronicky a korespondenčně, ve spolupráci s ČLS JEP.

     V termínu od 26. 2. do 6. 3. 2020 budete mít možnost navrhovat kandidáty ze seznamu všech platných členů společnosti, který je zveřejněn zde na webových stránkách (seznam členů SIL). Můžete vybrat maximálně 14 kandidátů do výboru a 3 kandidáty do revizní komise. Váš návrh, prosím, pošlete buď e-mailem na adresu předsedkyně volební komise: Jitka.Zitova@seznam.cz, nebo písemně v obálce s nápisem VOLBY SIL na adresu členské evidence ČLS JEP:

Centrální evidence členů ČLS JEP, z. s.
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2.

     Z navržených kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu zvlášť do výboru a do revizní komise. Požádá všechny kandidáty o souhlas s kandidaturou. Kandidátem bude každý řádný člen SIL, který dostane alespoň jeden hlas. Může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise, nebo si může zvolit kandidaturu pouze do jednoho orgánu. Následně budou spuštěny vlastní volby. Instrukce k volbám obdrží voliči e-mailem nebo písemnou poštou, pokud nemají v evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu.

  MUDr. Jitka Zítová,
předsedkyně volební komise SIL ČLS JEP

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 2. 2020