Úvodní stránka

Důležité informace k platbě členských příspěvků

17. 12. 2020

      Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně       dovolte, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na e-mailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz.

      Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

      Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou e-mailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz. K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni.

      Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešlá období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

     Členská evidence

     Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 17. 12. 2020