Úvodní stránka

Nové předsednictvo výboru SIL ČLS JEP

16. 12. 2020

      Výsledky voleb a složení výboru SIL ČLS JEP a revizní komise bylo zveřejněno již 11. 10. 2020 (zde). Dne 15. 12. 2020 se konala společná schůze starého a nového výboru. Výbor si zvolil ze svého středu tajným hlasováním hlavní funkcionáře: předsedu výboru, dva místopředsedy, vědeckého sekretáře a hospodáře (pokladníka). Nové předsednictvo výboru SIL bude pracovat v tomto složení:

 • předseda
  prim. MUDr. Pavel Dlouhý,
 • místopředsedové
  prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
  prim. MUDr. Aleš Chrdle
 • vědecký sekretář
  MUDr. Marek Štefan, MBA.

 

prim. MUDr. Pavel Dlouhý Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. prim. MUDr. Aleš Chrdle MUDr. Marek Štefan, MBA
P. Dlouhý P. Husa A. Chrdle M. Štefan

Funkci hospodáře (pokladníka) přijala doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

      Účastníci ocenili práci dosavadního předsednictva a poděkovali odstupujícím funkcionářům.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 16. 12. 2020