Úvodní stránka

Webcast o covidu-19 na Vzdělávacím portálu ČLK

M. Trojánek, 14. 12. 2020

      Vážení a milí kolegové,

      dovolte nám, abychom Vám představili vzdělávací webcast ČLK, který je věnován novému koronaviru a onemocnění covid-19. Přestože většina z nás se s touto infekcí setkává v každodenní praxi, dostupnost kvalitních a ověřených odborných informací stále není optimální. Každý z nás jistě zaznamenal nejen v médiích, ale i v odborné diskusi směšování vědecky získaných dat s osobními názory či dokonce emocemi. Přitom víme, že pokud chceme poskytovat kvalitní zdravotní péči na úrovni 21. století, nemůžeme vycházet z domněnek či neověřených faktů, ale pouze z kvalitních dat. Zároveň je nám zcela jasné, že pro lékaře, kteří pracují v běžné klinické praxi, není, zejména z časových důvodů, reálné, aby každodenně analyzovali nejnovější publikace, vědecká data a hodnotili jejich kvalitu či výpovědní hodnotu. Proto jsme se rozhodli za podpory ČLK připravit tento webcast, ve kterém se snažíme předat lékařům z první linie a zájemcům o tuto problematiku nejdůležitější informace věnované onemocnění covid-19. Součástí webcastu jsou sdělení věnovaná aktuálním poznatkům o epidemiologii onemocnění, diagnostice, klinickém průběhu, laboratorních nálezech, komplikacích, možnostech terapie, prevenci přenosu nákazy či mediální odpovědnosti lékařů. Věříme, že prezentované informace budou pro Vás užitečné a využijete je při péči o Vaše pacienty.

     Na závěr mi dovolte, abych poděkoval Oddělení vzdělávání ČLK za velkou vstřícnost, podporu a za to, že se rozhodlo tento webcast poskytnout pro členy ČLK na svém vzdělávacím portálu (https://www.vzdelavanilekaru.cz/) zcela zdarma.

      S přáním klidného adventu a všeho dobrého v novém roce

Milan Trojánek     

Obsah:

 1. Úvodní slovo (MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.)
 2. Co víme o onemocnění covid-19 (MUDr. František Stejskal, Ph.D.)
 3. Epidemiologické aspekty onemocnění covid-19 (MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.)
 4. Klinické a laboratorní nálezy u onemocnění covid-19 (MUDr. Vyacheslav Grebenyuk)
 5. Covid-19 u dětí a těhotných (MUDr. Tomáš Nečas)
 6. Covid-19 na JIP (MUDr. Hynek Bartoš)
 7. Terapie covid-19 (MUDr. Marek Štefan, MBA)
 8. Pitevní a histopatologický nález u onemocnění covid-19 (MUDr. Jan Balko)
 9. Onemocnění covid-19 a protiepidemická opatření (MUDr. Martina Marešová)
 10. Osobní ochranné pomůcky u zdravotníků (prim. MUDr. Aleš Chrdle)
 11. Organizace péče o pacienty s onemocněním covid-19 (prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.)
 12. Média v době pandemie (Ludmila Hamplová)

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 12. 2020