Úvodní stránka

Atestace z oboru Infekční lékařství v listopadu 2020 v Ostravě

L. Rožnovský, 6. 11. 2020

     Dne 5. listopadu 2020 proběhly na Klinice infekčního lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě atestační zkoušky z oboru Infekční lékařství. Členy komise byli prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (3. LF UK), prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (1. LF UK) a doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (LF OU). Praktickou zkoušku zkoušela prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. a asistent MUDr. Petr Širůček (oba LF OU). Atestaci z oboru Infekční lékařství úspěšně složilo všech 7 kolegů:

  • MUDr. Michaela Jandovská, Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice
  • lékař Ricardo Massmann, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce
  • MUDr. Tereza Ernestová, Oddělení infekční Fakultní nemocnice v Motole
  • MUDr. Klára Nováková, Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, atestační práce z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce
  • MUDr. Katarína Kováčová, Klinika infekčních chorob FN Brno
  • MUDr. Tomáš Gergel, Klinika infekčních chorob FN Brno
  • MUDr. Lucie Benešová, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce

     Všichni lékaři prokázali adekvátní znalosti v oboru Infekční lékařství, pochvalu za výborné znalosti komise udělila kolegyni Michaele Jandovské.

     Atestace se konala v současné složité epidemiologické situaci, jednotliví lékaři byli zváni na Kliniku infekčního lékařství na určenou hodinu, aby nedocházelo k jejich kumulaci. Z uvedených důvodů nebylo možné vyhotovit společnou fotografii všech atestujících lékařů, dodržování protiepidemických opatření dokládá i ilustrační fotografie.

Atestace ve FNO

     Novým kolegům gratulujeme a přeje jim, aby svoje znalosti infekčního lékařství využili co nejlépe ve své další profesní praxi a pro dobro svých pacientů.

V Ostravě 6. 11. 2020 doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.,
předseda atestační komise

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 11. 2020