Úvodní stránka

Dopis členům Společnosti infekčního lékařství po volbách

22. 10. 2020

  Vážení a milí členové Společnosti infekčního lékařství,

     v posunutém termínu se podařilo uskutečnit volby do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP. V pondělí 12. 10. 2020 byly uveřejněny výsledky voleb na naší webové stránce. Ve výboru máme čtyři nové členy a v revizní komisi jednu novou členku. Všem zvoleným upřímně blahopřejeme a přejeme jim hodně sil, času a vytrvalosti v práci pro náš obor.
     Obvyklým postupem je krátce po volbách konání společné schůze členů starého a nového výboru a zvolení předsednictva pro následující období. Tato schůze byla naplánovaná na 21. 10. 2020 před setkáním primářů a přednostů v Krkonoších. Z jasných epidemiologických důvodů ji nelze v nejbližším období uskutečnit. Tuto první volební schůzi nového výboru nechceme pořádat distanční formou a uskutečníme ji prezenčně v co nejbližším možném termínu.
     Do doby zahájení činnosti nového výboru s novým předsednictvem bude pracovat stávající výbor. Věříme ve Vaši podporu.
     Děkujeme Vám za péči o všechny naše nemocné a zvláště ty s covidem-19, za Vaše každodenní obrovské nasazení.
  Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
   
S úctou
 
 
Slávek Plíšek, Petr Kümpel, Olga Džupová

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 22. 10. 2020