Úvodní stránka

Volby do výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP - první výzva

13. 2. 2020

 
 
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
 

      Vážení členové Společnosti infekčního lékařství,

      na jaře tohoto roku skončí funkční období současného výboru SIL. Volby nového výboru budou vyhlášeny v nejbližších týdnech. Aby se k vám dostaly potřebné informace, případně i volební lístky rozesílané poštou z ČLS JEP, je nezbytné, aby vaše kontakty pro korespondenci, které má centrální evidence členů ČLS JEP, byly aktuální. Pokud jste hlasovali elektronicky ve volbách v roce 2016 a vaše e-mailová adresa se od té doby nezměnila, je vše v pořádku. Pokud se od té doby vaše e-mailová adresa změnila, nahlašte, prosím, vaši aktuální emailovou adresu v termínu do 20. 2. 2020 do členské evidence ČLS JEP. Pouze v případě, že nepoužíváte e-mail, nahlašte, prosím, svoji poštovní adresu (bydliště nebo jinou kontaktní adresu) písemně na adresu členské evidence ČLS JEP:

      e-mailem:

cle@cls.cz

      poštou:

Centrální evidence členů ČLS JEP, z. s.
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 13. 2. 2020