Úvodní stránka

Výsledky voleb do výboru a revizní komise Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

J. Zítová, 11. 10. 2020

     Vážení a milí,

     letošní volby do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP se nám protáhly na více než 6 měsíců kvůli koronavirové pandemii, ale dočkali jste se!

     Dovolte mi představit vám souhrnné výsledky elektronické i korespondenční volby.


     Do výboru SIL ČLS JEP je voleno 14 členů:

Pořadí Jméno a příjmení Počet hlasů
1. doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. 102
2. prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 99
3. doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. 99
4. prim. MUDr. Aleš Chrdle 99
5. MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. 82
6. MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D. 75
7. doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. 72
8. prim. MUDr. Petr Kümpel 66
9. prim. MUDr. Marek Štefan 66
10. doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. 63
11. prim. MUDr. Pavel Dlouhý 61
12. prof. MUDr. Petr Husa, CSc. 61
13. doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. 57
14. prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. 56
15. prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. 55
16. prim. MUDr. Adam Vitouš 52
17. MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. 48
18. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 43
19. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. 40
20. MUDr. Petr Smejkal 39
21. doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. 35
22. doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. 34
23. MUDr. Jiří Sagan 34
24. MUDr. Kristýna Herrmannová 33
25. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. 30
26. MUDr. Pavel Kosina 29
27. MUDr. Sylvia Polívková 26
28. MUDr. Matúš Mihalčin 17
29. MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D. 15
30. prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 12
31. MUDr. Jana Pazderková 11
32. prim. MUDr. Miloslav Šťastník 11
33. MUDr. Pavla Janská 9
34. prim. MUDr. Jana Sysová 9
35. RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. 8
36. MUDr. Lenka Fašaneková 6
37. MUDr. Renata Fantová 4
38. MUDr. Jan Dvořák 2


     Do revizní komise SIL ČLS JEP jsou voleni 3 členové, MUDr. Trojánek preferuje práci ve výboru.

Pořadí Jméno a příjmení Počet hlasů
1. MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. 41
2. MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. 32
3. MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. 32
4. doc. MUDr. Václav Dostál 31
5. prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. 30
6. doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. 24
7. MUDr. Jiří Sagan 23
8. MUDr. Petr Smejkal 22
9. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. 20
10. prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D. 19
11. MUDr. Kristýna Herrmannová 19
12. prim. MUDr. Petr Kümpel 19
13. prim. MUDr. Marek Štefan 19
14. MUDr. Šárka Rumlarová 18
15. MUDr. Pavlína Filipová 14
16. MUDr. Sylvia Polívková 11
17. prim. MUDr. Martin Tulach 11
18. MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D. 5
19. prim. MUDr. et Mgr. Radomír Křenek, MBA 2


     Přeji nám všem klidnější dny

     Za volební komisi

  • MUDr. Jitka Zítová

     děkuji za spolupráci a pomoc

  • MUDr. Heleně Ambrožové, Ph.D. a
  • MUDr. Simoně Arientové, Ph.D.

 

     V Květnici, dne 9. října 2020

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 10. 2020