Úvodní stránka

Vítězové Kredbovy ceny za nejlepší publikaci uveřejněnou v letech 2017-2019

O. Džupová, 8. 10. 2020

Kredbova cena

      Na základě výsledků hlasování výboru SIL o vítězích Kredbovy ceny za nejlepší publikaci uveřejněnou v letech 2017-2019 byla vybrána jedna časopisecká publikace a jedna monografie.

     Do soutěže bylo přihlášeno a hodnoceno 7 časopiseckých článků a 2 knihy.
     V kategorii časopiseckých publikací získal všechny hlasy hlasujících členů výboru článek autorů Aleš Chrdle a kol. s názvem „Early diagnosis of tularemia by cytometry, Czech Republic, 2003-2015“ publikovaný v časopise Emerging Infectious Diseases v roce 2019. S cenou je spojena finanční odměna 10 000,- Kč.
      V kategorii monografie zvítězila kniha autora Marka Štefana s názvem „Antibiotika v klinické praxi“ vydaná v roce 2019 nakladatelstvím Galén. S cenou je spojena finanční odměna 20 000,- Kč.

      Vítězům srdečně blahopřejeme.

      Diplomy jim budou předány při nejbližší příležitosti osobně nebo korespondenčně a odměny obdrží bezhotovostním převodem z účtu SIL spravovaného ekonomickým oddělením sekretariátu ČLS JEP.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 10. 2020