Úvodní stránka

Tisková konference pořádaná výborem SIL

J. Beneš, 21. 9. 2020

      Dne 15. 9. 2020 uspořádal výbor SIL s pomocí tiskového odboru Nemocnice Na Bulovce (NNB) v prostorách Lékařského domu v Praze tiskovou konferenci upozorňující na neuspokojivé postavení oboru Infekční lékařství v současném systému zdravotnictví v České republice. Konferenci uváděl prof. Arenberger, zastupující Českou lékařskou společnost JEP. Hlavní náplň programu tvořila čtyři vystoupení členů výboru SIL: Doc. Plíšek (LF UK a FN, Hradec Králové) v úvodu připomněl historii a význam našeho oboru. Prim. Kümpel (Slezská nemocnice, Opava) následně ve velmi dobře dokumentované přednášce ukázal, že v průběhu posledních 30 let došlo k redukci počtu infekčních lůžek v ČR z 4015 na 1023, čili prakticky na čtvrtinu původní velikosti. To odpovídá poměru 10 lůžek/100 000 obyvatel, přičemž již poměr 15 lůžek/100 000 obyvatel byl před deseti lety prohlášen za nepodkročitelné minimum. Velmi nepříznivá je i nerovnoměrnost v rozmístění infekčních pracovišť. Prim. Roháčová (NNB, Praha) poté ukázala, jak se náš obor uplatnil a uplatňuje při současné koronavirové epidemii, a zdůraznila jeho nezastupitelnost. V posledním sdělení nabídl prof. Beneš (3. LF UK a NNB, Praha) novou perspektivu v podobě samostatně pracujících infektologů, kteří by působili ve všech nemocnicích, které nemají lůžkové infekční oddělení a přitom vykazují kapacitu ≥400 lůžek. Tito infektologové mohou kromě běžné ambulantní práce vykonávat i aktivity zvyšující úroveň poskytované péče v celé nemocnici (konziliární činnost, účast v týmu antibiotického střediska, v týmu řešícím nozokomiální nákazy atd.). Nakonec vystoupili hosté zastupující MZ ČR: vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví prof. Prymula a ze vzdáleného připojení rovněž hlavní hygienička MUDr. Rážová. Oba slíbili našemu oboru pomoc, včetně podpory koncepce samostatně pracujících infektologů. Následující den vyšly v mediích desítky článků informujících o tom, že infekční pracoviště v ČR jsou poddimenzována a potřebují posílit. Domnívám se, že tisková konference splnila svůj účel.

      Prezentace řečníků bude možné si stáhnout z webu České lékařské společnosti. Na tomto webu jsou uschovány všechny tiskové konference, které se konaly v prostorách Lékařského domu.

Tisková konference pořádaná výborem SIL

Tisková konference pořádaná výborem SIL

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 21. 9. 2020