Úvodní stránka

Ovlivním vývoj infektologie v příštích letech?

P. Smejkal, 15. 9. 2020

      Vážené kolegyně, vážení kolegové,

      nyní probíhají volby do výboru SIL na další 4 roky. Chybí mi kampaň se smyslu tříbení názorů na další směřování infekčního lékařství, kterou jsme se pokusili rozproudit na jaře. Jdu se svou kůži na trh a nebojím se říkat nepříjemné věci, což jste možná zaregistrovali. A nebojím se za to nést odpovědnost. I proto poprvé v životě kandiduji do výboru odborné společnosti. Současně se přimlouvám za volbu kandidátů, kteří podporují infektologii konzultační stejně jako lůžkovou. Můj případ "tabulkového epidemiologa" je znám. Jinak, než pod jiným pracovním zařazením v nemocnici bez lůžkového infekčního oddělení, konziliární infektologie zatím dělat nejde... Tedy: Každá větší nemocnice by měla mít svého infektologa.

      Stejně tak si hlasy zaslouží kandidáti, kteří podporují rozvoj soukromých ambulantních infektologických praxí.

      A v neposlední řadě chci volit kandidáty, kteří se řídí medicínou založenou na důkazech, na faktech a nikoli domněnkách.

     S úctou  
Petr Smejkal

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 15. 9. 2020