Úvodní stránka

Nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování

14. 9. 2020

      Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví ČR zabývající se řešením epidemie covidu-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování, novinky projednala Rada vlády pro zdravotní rizika a vešly v platnost 14. 9. 2020.

Posouzení významnosti kontaktu

      Jedna z klíčových změn se týká karantény osob, které byly v úzkém kontaktu s nakaženým, ale měly řádně chráněné dýchací cesty. Pokud bude mít SARS-CoV-2 pozitivní pacient i jeho kontakt po celou dobu nasazenou roušku přes ústa i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší vzdálenost než 1,5 metru) a osoba v kontaktu nemá příznaky, nově nebude muset do karantény.

      Podmínkou je, že se nesmí jednat o improvizovanou roušku v podobě šátku, trika apod. Osoba v kontaktu bude sledovat svůj zdravotní stav po dobu 10 dnů od kontaktu a v případě potíží telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře. „Rouška, ať už chirurgická nebo ušitá doma z vhodných materiálů, je dle dostupných poznatků efektivní ochranou před šířením nákazy. Pokud ji budou mít jak nakažený, tak jeho kontakt, není důvod, aby dotyčný kontakt šel do karantény.

      Podle HH MUDr. Rážové je smyslem úpravy občany zatěžovat co nejméně a posílat do karantény skutečně jen ty, u kterých je to potřeba. Je jisté, že karanténa může mít negativní vliv na osobní a pracovní život lidí.


Karanténa u osob po prodělaném covidu-19

      Mění se také metodické opatření pro nařizování karantény u osob, které již prodělaly covid-19. Předpokládá se, že postinfekční imunita u pacientů po prodělaném covidu-19 je 90 dnů. Pokud v těchto 90 dnech daná osoba bude v kontaktu s nemocným, nebo přijede ze zemí s vysokým výskytem onemocnění, nemusí nově do karantény. Zásadní podmínkou je, že prodělání nemocí covid-19 musí být v minulosti laboratorně potvrzené.


Testování osob v kontaktu (karanténě) a osob s prokázanou nákazou (izolace)

      Odborné skupiny připravily a schválily nové algoritmy testování u epidemiologicky významných kontaktů (karanténa) a u osob s prokázanou nákazou (izolace). Asymptomatický kontakt, který je v karanténě, bude podroben testování nově 4. až 5. den od kontaktu. (Test v prvních třech dnech byl u bezpříznakové osoby moc brzy, existovalo zde vysoké riziko nezachycení pozitivity.) Symptomatický kontakt bude nadále testován 1. až 5. den v závislosti na epidemiologickém vyhodnocení.

      Pokud bude mít hospitalizovaný pacient s covidem-19 závažný průběh a příznaky u něj přetrvají i po 14 dnech, bude znovu otestován a při přetrvávající pozitivitě bude možné provést ještě test na životaschopnost viru (metoda kultivace). Vyjde-li test negativní, pacient je i při PCR pozitivitě neinfekční a může být přeložen na běžné oddělení. Při mírném nebo bezpříznakovém průběhu bude izolace ukončena po 10 dnech bez PCR testu. U bezpříznakových pacientů je podmínkou minimálně 3 dny absence klinických příznaků. Výjimkou jsou pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách, u kterých bude izolace vždy ukončena testem.


Posuzování respiračních obtíží a příznaků u dětí

      Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. V případě, že má dítě chronické respirační onemocnění, jako je například astma, alergická rýma apod., rodič předloží škole čestné prohlášení, případně kopii zprávy z poradny. Takto lze předcházet zbytečným návštěvám v ordinacích lékařů jen kvůli vystavení potvrzení.


Zdroj

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 9. 2020