Úvodní stránka

Kurzy IPVZ plánované na první pololetí roku 2020

M. Trojánek, 3. 2. 2020

      Na první pololetí jsou připraveny čtyři vzdělávací akce, které nepochybně mohou být zajímavé i pro infektology.

Kurz pro antibiotické konziliáře

21.-22. 2. 2020

      Cílem dvoudenního mezioborového kurzu je poskytnout posluchačům aktuální informace z klinické mikrobiologie, infekčního lékařství, farmakologie a klinické farmacie, které využijí při racionální antibiotické preskripci a konziliární činnosti v rutinní nemocniční praxi. Účastník kurzu se seznámí s nejčastějšími klinickými situacemi a problémy, které vyžadují "antibiotické konzilium", jejich optimálním řešením a s praktickými poznatky a zkušenostmi jednotlivých přednášejících. Součástí kurzu budou dále sdělení věnovaná širší diferenciální diagnostice horečnatých a zánětlivých stavů, praktickým zkušenostem s antibiotickým stewardshipem, nozokomiálním infekcím, antibiotické rezistenci v ČR a EU a novým antibiotikům a jejich pozici v klinické praxi.

      Program (v PDF)


Infekce u seniorů a pacientů vyššího věku

21. 3. 2020

      Cílem celodenního multioborového kurzu je seznámit posluchače s komplexní problematikou infekcí u seniorů, přičemž součástí kurzu budou sdělení věnovaná imunosenescenci, syndromu křehkosti („frailty“ syndrom), typickým infekčním komplikacím u pacientů vyššího věku, odlišnostem v klinické prezentaci ve srovnání s imunokompetentními dospělými pacienty, jejich racionální diagnostice, léčbě a možnostem prevence.


Importovaná infekční onemocnění

Změna termínu: 28. 3. 2020

      Cílem kurzu bude seznámit posluchače s nejčastěji importovanými nákazami a možnostmi jejich diagnostiky a léčby. Absolvent kurzu se dozví, jaké jsou nejčastější příčiny horečnatých stavů, kožních či průjmových onemocnění a dalších zdravotních obtíží po návratu z tropických a epidemiologicky rizikových oblastí. Budou uvedeny základy diferenciální diagnostiky, laboratorní i klinické diagnostiky a terapie těchto infekcí.


Vybrané kapitoly z dětského infekčního lékařství

6. 6. 2020

      Celodenní kurz určený pro lékaře v primární i nemocniční praxi si klade za cíl seznámit posluchače s nejčastějšími klinickými stavy v dětské infektologii, přičemž součástí kurzu budou přednášky věnované problematice akutních a horečnatých stavů, respiračním infekcím, infekčním exantémovým nákazám, uzlinovému syndromu a neuroinfekcím.

Katedra infekčního lékařství IPVZ

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 2. 2020