Úvodní stránka

Kredbova cena 2020

O. Džupová, 2. 12. 2019

      Kredbovu cenu 2020 uděluje výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP za nejlepší časopiseckou publikaci uveřejněnou v letech 2017-2019 týkající se problematiky oboru infektologie s významným vlivem pro praxi. Hlavním kritériem při hodnocení prací bude konkrétní význam pro klinickou infektologii. Je doporučeno přihlašovat především původní práce, je možné přihlásit i souborný referát nebo kvalitní kazuistiku.

      Práci do soutěže může přihlásit hlavní autor nebo spoluautor, který pracuje na některém z pracovišť v ČR a je členem SIL. Přihlášení spočívá v odeslání práce elektronicky v pdf předsedovi společnosti spolu s průvodním dopisem do 10. 3. 2020. Výbor SIL prostuduje a vyhodnotí přihlášené práce a v tajném hlasování vybere vítěze. Vítězem bude práce se ziskem nejvyššího počtu bodů, které bude udělena Kredbova cena s odměnou 10 000,- Kč. Cena bude slavnostně předána na Česko-slovenském kongresu v červnu 2020.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2. 12. 2019