Úvodní stránka

Zemřela doc. MUDr. Drahomíra Wiedermannová, CSc.

L. Krbková, 11. 7. 2019

      Dne 7. 7. 2019 zemřela ve věku 92 let paní

doc. MUDr. Drahomíra Wiedermannová, CSc.

     Paní docentka pracovala celý svůj profesní život na Klinice dětských infekčních nemocí v Brně. V roce 1956 se stala odbornou asistentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, přednášela posluchačům nejenom této lékařské fakulty, ale i posluchačům Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Byla vynikající lékařkou a zabývala se závažnými dětskými infekcemi. Po roce 1989 se mohla plně věnovat vědecké práci, která se týkala imunologického profilu nemocí dětského věku. V roce 1990 obhájila habilitační práci a byla jmenována docentkou pediatrie, v témže roce se stala přednostkou KDIN, kliniku vedla do roku 1993. Za svou práci i zásluhy o českou pediatrii a infektologii byla oceněna celou řadou uznání, medailí LF MU, České lékařské společnosti J. E. Purkyně i regionálními institucemi.

     Byla velkou osobností, laskavou lékařkou svých pacientů, milou kolegyní, klidnou a rozvážnou pedagožkou. I po odchodu do zaslouženého důchodu se zajímala o další osud kliniky a všech jejich spolupracovníků i o novinky v lékařské vědě.

     Paní docentku jsme obdivovali za enormní pracovní elán a stálý životní optimismus.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 7. 2019