Úvodní stránka

Zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.

6. 6. 2019

      Se zármutkem oznamujeme, že dne 3. června 2019 zemřela ve věku 90 let

doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.,

významná lékařská mikrobioložka a světově uznávaná odbornice v oblasti streptokoků. V letech 1990-2005 působila jako vedoucí Katedry mikrobiologie IPVZ a po dvě funkční období (v letech 1998-2007) byla předsedkyní výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP. Mimoto byla prezidentkou kongresu ECCMID, který se konal v roce 2004 v Praze, a podílela se na organizaci mezinárodních Lancefield sympozií o streptokokách. Za své výsledky se jí dostalo mnoha ocenění, mezi nimi zlaté pamětní medaile ČLS JEP v roce 2013. Za aktivní činnost v České lékařské společnosti JEP byla odměněna čestným členstvím.

      Doc. Jelínková zůstala neuvěřitelně aktivní do vysokého věku. Donedávna byla pravidelnou a oblíbenou účastnicí našich i mezinárodních kongresů. Ještě v lednu 2019 na Mezioborovém semináři Třeboň 2019 jsme obdivovali její zájem o aktuální dění i smysl pro tradici.

      Paní doc. Jelínková se významně zasloužila o rozvoj oboru mikrobiologie a jeho reprezentaci. Mimořádným způsobem ovlivnila dvě generace lékařských mikrobiologů.

      Na paní doc. Jelínkovou s úctou vzpomínají

členové výboru SIL ČLS JEP a její přátelé z řad infektologů      Vnučka doc. Jelínkové paní Jitka Gsinn oznamuje, že poslední rozloučení se koná 11. 6. 2019 od 10,20 v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech.

Odkaz na stránce ČLS JEP

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 6. 2019