Úvodní stránka

Zemřela paní docentka Lobovská

H. Rozsypal, M. Holub, 6. 2. 2019

      S lítostí oznamujeme, že dne 23. ledna 2019 zemřela ve věku 82 let

doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc.,

bývalá přednostka III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce.

      Docentka Lobovská věnovala celou svoji profesní kariéru infekčním nemocem. Po studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Plzni, kde v roce 1960 promovala, byla jejím prvním působištěm plzeňská Fakultní nemocnice - nejprve urologické oddělení, pak Infekční klinika. Roku 1968 nastoupila do Fakultní nemocnice Bulovka v Praze, prošla řadou funkcí a od roku 1977 se stala zaměstnancem Infekční kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK. V roce 1991 vyhrála konkurz na místo přednosty Infekční kliniky 1. lékařské fakulty UK. Kliniku vedla až do roku 2004, kdy ji předala svému nástupci, aby v následujícím roce odešla do důchodu. Během svého působení se jí podařilo vytvořit kvalitní pracovní tým. Byla nadána schopností pozitivně motivovat své podřízené. Klinika se během jejího 14letého vedení rozrostla i o dvě laboratoře, které se věnovaly importovaným parazitózám a imunologii infekce HIV a sepse. Po roce 1989 zastávala řadu funkcí na Ministerstvu zdravotnictví a v České lékařské komoře. Léta působila v lékařském konziliu prezidenta Václava Havla. Svůj odborný zájem soustředila zejména na malárii a larvální toxokarózu. Patřila k nejoblíbenějším pedagogům 1. lékařské fakulty.

 
 
 
 
Doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc.

      Cenili jsme si jí pro její skromnost, velkorysost, ale také životní filosofii a pevné morální postoje. Věnujte prosím paní docentce, spolu s personálem Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB a Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, tichou vzpomínku.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 2. 2019