Úvodní stránka

Atestace z oboru Infekční nemoci

M. Holub, 11. 11. 2018

      Ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 proběhly na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN atestace z infekčního lékařství. Předsedou atestační komise byl prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. z 1. LF UK, členové doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc z LF MU a doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. z LF HK. Praktickou část zkoušeli doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. a as. MUDr. Simona Arientová, Ph.D. (oba z 1. LF UK).

Atestační zkoušku složilo celkem 12 lékařek a lékařů:

 • 8. 11. 2018
  • MUDr. Radana Barčová, Slezská nemocice v Opavě, p.o.
  • MUDr. Kristína Gajovská, Nemocnice Kyjov, p.o.
  • MUDr. Kateřina Hašková, Mělnická zdravotní, a.s.
  • MUDr. Věra Hnetilová, Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • MUDr. Petr Husa, Fakultní nemocnice Brno
  • MUDr. Martina Jamborová, Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
 • 9. 11. 2018
  • MUDr. Tomáš Kalina, Nemocnice Jihlava, p.o.
  • MUDr. Zuzana Kudlová, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
  • MUDr. Adéla Lavičková, Nemocnice Třebíč, p.o.
  • MUDr. Kristýna Minářová, Nemocnice Na Bulovce
  • MUDr. Emília Rederová, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
  • MUDr. Zuzana Surá, Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

      Komise vybrala tři atestační práce k publikování v oborové časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, a to práci MUDr. Barčové (alveokokóza), MUDr. Gajovské (Guillainův–Barrého syndrom) a MUDr. Jamborové (leptospiróza). Práce MUDr. Kaliny věnovaná gentamicinu byla vybrána jako vyzvaná přednáška pro XXIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách. Komise rovněž udělila MUDr. Kudlové a MUDr. Suré pochvalu za atestační zkoušku.

      Novým infekoložkám a infektologům srdečně gratulujeme!

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.  

Atestace podzim 2018

Atestanti s členy komise dne 8. 11. 2018

Atestace podzim 2018

Atestanti s členy komise dne 9. 11. 2018

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 11. 2018