Úvodní stránka

Nová monografie o hepatitidě C

30. 5. 2018

Urbánek P: Hepatitida C  

Petr Urbánek
Hepatitida C
1. vydání
Mladá fronta 2017
ISBN: 978-80-204-4410-3
Počet stran: 359
Cena: 440 Kč

      Monografie obsahuje kompletní problematiku týkající se infekce virem hepatitidy C. V úvodu je věnována pozornost historii výzkumu virových hepatitid, historii pátrání po původci non-A, non-B hepatitidy a vlastnímu objevu viru hepatitidy C. Následuje část věnovaná virologii, molekulární genetice a replikačnímu cyklu viru. Dále je pozornost věnována epidemiologii infekce, příčinám rozdílné prevalence infekce v různých geografických oblastech či v rizikových skupinách. Podrobně jsou rozebrány diagnostické metody, jejich správné indikace a interpretace. Těžištěm knihy je problematika klinická, průběh akutní i chronické infekce, mimojaterní projevy HCV infekce, možnosti predikce rozvoje jaterní fibrózy a cirhózy s jejími komplikacemi včetně hepatocelulárního karcinomu. Závěrečná část je věnována terapeutickým možnostem onemocnění, a to jak variantám léčby v současné době opouštěným, tak ale i moderním léčebným kombinacím přímo působících virostatik.


      Další informace o knize je zde: https://knihy.abz.cz/prodej/hepatitida-c (na webové stránce nakladatelství Mladá fronta)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 30. 5. 2018