Úvodní stránka

Zpráva o průběhu voleb do rady Sekce tropického a cestovního lékařství SIL ČLS JEP

D. Smíšková, 30. 11. 2017

Příprava voleb

      17. 8. 2017 – na webových stránkách SIL (www.infekce.cz) byli vyzváni všichni členové Sekce tropického a cestovního lékařství k aktualizaci kontaktů – adres a e-mailů. Stejný den byl tamtéž uveden seznam všech řádných členů sekce, který se stal podkladem pro výběr kandidátů do rady sekce.

     Byla ustanovena volební komise ve složení

  • MUDr. Tereza Rudová – předsedkyně komise
  • MUDr. Viktor Aster, Ph.D., RNDr. Milan Šrot – členové komise

Volby

      Hlasování probíhalo od 10. 10. do 30. 10. 2017 – elektronickou nebo korespondenční formou a jednokolově, ze seznamu všech řádných členů sekce (kromě členů volební komise) bylo voleno 5 členů rady.

     31. 10. 2017 se uskutečnila schůzka volební komise na sekretariátu ČLS JEP v Lékařském domě v Praze 2, kde byly vyhodnoceny výsledky hlasování.

     Celkový počet obdržených hlasovacích lístků byl 35, z toho elektronicky hlasovalo 31 voličů, korespondenčně 4 voliči. Všechny hlasy byly platné.

      Do rady Sekce tropického a cestovního lékařství SIL ČLS JEP byli zvoleni:

PořadíPříjmení a jménoPočet hlasů
1.MUDr. RNDr. Stejskal František, Ph.D.23
2.Prof. MUDr. Beran Jiří, CSc.15
3.MUDr. Trojánek Milan, Ph.D.13
4.RNDr. Nohýnková Eva, Ph.D.8
5.-6.MUDr. Hozáková Lubomíra
MUDr. Manďáková Zdena
6

Navržení na prvních čtyřech místech souhlasili se zvolením do rady sekce. Navržené na 5.-6. místě se vzdaly místa v radě, a proto byla tato pozice nabídnuta kandidátům na 7.-9. místě, kteří obdrželi po 5 hlasech.

7.-9.RNDr. Fajfrlík Karel, Ph.D.
MUDr. Chrdle Aleš
Prof. RNDr. Kolářová Libuše, CSc.
5

Prof. RNDr. Kolářová odmítla členství v radě, mezi zbývajícími dvěma členy bylo rozhodnuto losem.

      Losování proběhlo v pondělí 27. 11. 2017 na Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce v posluchárně v 7. patře, pod dozorem volební komise člena revizní komise SIL a vědeckého sekretáře SIL. Jako pátý člen rady byl vylosován RNDr. Fajfrlík.

Výsledné složení rady

      Rada Sekce tropického a cestovního lékařství SIL ČLS JEP bude v následujícím volebním období pracovat v tomto složení:

  MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
 
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
F. Stejskal J. Beran M. Trojánek E. Nohýnková K. Fajfrlík

  MUDr. Tereza Rudová – předsedkyně volební komise
MUDr. Viktor Aster, Ph.D. – člen volební komise
MUDr. Milan Šrot – člen volební komise

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. - revizní komise SIL ČLS JEP


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 30. 11. 2017, 1. 12. 2017