Úvodní stránka

Sdělení pro mladé lékaře

M. Trojánek, 15. 8. 2017

      Vážené kolegyně a kolegové,

      TAE (Trainee Association of ESCMID) pořádá celoevropský internetový průzkum, který je zaměřen na hodnocení kvality předatestační přípravy, úrovně odborného dohledu a vedení neatestovaných lékařů v jednotlivých členských zemích. Průzkumu se mohou zúčastnit všichni lékaři v předatestační přípravě a zároveň však i ti, kteří atestaci složili v posledních třech letech. Výzkum probíhá zcela anonymně, neuvádí se ani hodnocené pracoviště. Pro správnou interpretaci výsledků průzkumu i možnost srovnání s jinými evropskými zeměmi by bylo vhodné, aby internetový dotazník vyplnil co největší počet dotčených lékařů z různých pracovišť v ČR. Členství v ESCMID není podmínkou pro účast v průzkumu.

      Odkaz: https://www.soscisurvey.de/TAE_Survey2017/

      Děkujeme.

  V zastoupení TAE
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Kontakt: milan.trojanek@lfmotol.cuni.cz     


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 15. 8. 2017