Úvodní stránka

Zajištění postgraduálního vzdělávání infekčním lékařství v letech 2018-2023

S. Plíšek, 25. 6. 2017

Harmonogram předatestační přípravy v jednotlivých letech

      Dobíhá rozpis pro roky 2012-2017; rozpis od roku 2018 bude mít periodu 7 let, protože výuku zajišťuje 7 fakult.

Rok Specializační oborová rada (SOR) Organizace kurzu
předseda místopředseda místo konání atestace
v jarním termínu v podzimním termínu
2017 LF v Plzni UK LF MU LF v Plzni UK 3. LF UK LF MU
2018 LF v Hradci Králové UK 1. LF UK LF v Hradci Králové UK 1. LF UK 1. LF UK
2019 LF MU 3. LF UK LF MU 2. LF UK 3. LF UK
2020 1. LF UK LF v Plzni UK 1. LF UK LF OU LF v Plzni UK
2021 3. LF UK LF MU 3. LF UK LF v Plzni UK LF MU
2022 LF OU 2. LF UK LF OU LF v Hradci Králové UK 2. LF UK
2023 LF v Plzni UK LF OU LF v Plzni UK 3. LF UK LF OU

Principy uplatňované v novém rozpisu:

  • Na každou fakultu vychází 1x předsednictví, 1x kurz, 1x jarní atestace, 1x podzimní atestace.
  • Kdo pořádá kurz, ten je v daném roce místopředsedou atestační komise a neorganizuje atestace.
  • Jarní a podzimní atestace nejsou nikdy ve stejném městě.


Výběr členů zkušební komise

Principy výběru členů zkušební komise

  • Hlavní osoba je pořadatel - podle rozpisu.
  • V atestační komisi musí být nejen zástupci fakult, ale i zástupci jmenování ČLK.
  • Je-li to možné, pořadatel sestavuje zkušební komisi tak, že k sobě přibírá minulého i budoucího pořadatele.


Příští atestační zkouška: podzim 2017

  • Předseda SOR: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
  • Místopředseda: prof. MUDr. P. Husa, CSc.
  • Místo konání: 3. LF UK Praha
  • Termín konání: 21.-23. 11. 2017


Související odkazy

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 25. 6. 2017, 27. 6. 2017