Úvodní stránka

Kredbova cena 2017

O. Džupová, 31. 5. 2017

Ocenění SIL  

      Kredbovu cenu 2017 uděluje výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP za nejlepší časopiseckou publikaci uveřejněnou v letech 2015 a 2016 týkající se problematiky oboru infektologie s významným vlivem pro praxi. Hlavním kritériem při hodnocení prací bude konkrétní význam pro klinickou infektologii. Je doporučeno přihlašovat především původní práce, je možné přihlásit i souborný referát nebo kvalitní kazuistiku.

      Práci do soutěže může přihlásit hlavní autor nebo spoluautor, který pracuje na některém z pracovišť v ČR a je členem SIL. Přihlášení spočívá v odeslání práce elektronicky v pdf nebo v tištěné formě předsedovi společnosti spolu s průvodním dopisem do 30. června 2017. Během léta výbor SIL prostuduje a vyhodnotí přihlášené práce a v tajném hlasování vybere vítěze. Vítězem bude práce se ziskem nejvyššího počtu bodů, které bude udělena Kredbova cena s odměnou 10 000,- Kč. Cena bude slavnostně předána na kongresu KMINE v Praze v říjnu 2017.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 31. 5. 2017