Úvodní stránka

Nový doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy

O. Džupová, 28. 5. 2017

      Nový český Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy byl připraven v lednu letošního roku, prošel odbornou diskusí ve výboru SIL ČLS JEP a byl jím v únoru schválen. Během dubna byl opatřen připomínkami Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP a oběma společnostmi byl schválen v květnu. Obsah DP vychází z evropského doporučení, jsou v něm nabídnuty jednoznačné odpovědi v některých sporných otázkách a jsou zahrnuty připomínky mikrobiologů zejména k cílené léčbě.

      Formát pro citování:

  • Džupová O, Helcl M, Kračmarová R, Krbková L, Pařízková R, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy. Datum vydání: květen 2017. Klin mikrobiol inf lék 2017;23(2):76-84.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 5. 2017, 17. 8. 2017