Úvodní stránka

Výzva pro mladé infektology

A. Chrdle, 8. 5. 2017

      Dovolujeme si vyzvat mladé infektology k aktivní účasti na kazuistické konferenci, která se bude konat 5. 10. 2017 v Českých Budějovicích. Jednodenní akce je určena pro lékaře do 35 let, sestry a ostatní zdravotníky bez věkové hranice. Zájemcům můžeme nabídnout zajištění ubytování a následující nebo předchozí den půldenní nebo jednodenní stáž na budějovickém infekčním oddělení, aby cesta na jih Čech přinesla ještě nějaký další benefit.

Termín konání: 5. 10. 2017
Místo konání: Uran, J. Boreckého 1167/27, České Budějovice
Deadline registrace k aktivní účasti: 23. 7. 2017
Deadline pro zaslání abstraktu: 13. 8. 2017
Deadline registrace k pasivní účasti: 1. 10. 2017
Podrobnosti: www.budejovicekazuisticke.cz

      Dále bychom chtěli vyzvat infektology/mikrobiology/epidemiology do 40 let, aby se přihlásili k aktivní účasti na Mezioborovém semináři v Třeboni v lednu 2018. Již nyní je dobré, aby jste začali zvažovat svou aktivní účast a - jakmile budou známy tematické okruhy - aby jste mohli začít připravovat své sdělení ve formě přednášky nebo posteru. V případě posteru budeme akceptovat i Varia, takže není nutné čekat na témata. Organizační výbor chce mladší kolegy podporovat, bude je zařazovat do přednáškových bloků a i v roce 2018 pro ně připravuje pobytová a ubytovací stipendia.

České Budějovice

České Budějovice
  Třeboň 2018

Třeboň


Fotografie: B. Hora (http://wiki.rvp.cz/), H. Rozsypal


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 5. 2017