Úvodní stránka

Předplatné časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství

S. Janovicová, 8. 5. 2017

Vážení čtenáři,

      rádi bychom Vás požádali o potvrzení Vašeho zájmu o odebírání časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství v roce 2017.

      Předplatné pro rok 2017:

členové odborných společností v rámci ČLS JEP (SIL, SLM, SKM)460,00 CZK
ostatní předplatitelé v České republice560,00 CZK
odběratelé na Slovensku26,40 EUR
odběratelé mimo ČR30,00 EUR

      Prosíme zájemce o odebírání časopisu v ČR o uhrazení předplatného na rok 2017 výhradně bankovním převodem na CZK účet č.:

         577266153/0300 (ČSOB, a.s., Praha).

      Prosíme zájemce o odebírání časopisu mimo ČR o uhrazení předplatného na rok 2017 výhradně bankovním převodem na EUR účet č.:

         4007715058/7500 (ČSOB, a.s., Bratislava).

      Platbu prosím realizujte nejpozději do 22. 6. 2017.

      Do zprávy pro příjemce prosím uveďte KMIL a vaše jméno a příjmení (event. za koho je předplatné hrazeno) pro identifikaci platby. Bez těchto údajů nelze platbu identifikovat! Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.

      V případě, že potřebujete vystavit fakturu, kontaktujte prosím redakci. Pokud už vám byla faktura vystavena, nebo jste o ni požádali, není již nutné redakci kontaktovat.

      S pozdravem

Redakce KMIL         

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 5. 2017