Zpět na úvodní stránku

Atestace z oboru Infekční nemoci

D. Sedláček, 29. 4. 2017

      Ve dnech 27. a 28. dubna 2017 proběhly na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny LF UK v Plzni atestace z oboru Infekční nemoci. Atestační komise ve složení doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. (předseda) a členové: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. a prim. MUDr. Václav Chmelík s potěšením oznamuje, že všichni atestující splnili předepsané požadavky a úspěšně složili atestační zkoušku. Narodilo se tak osm nových infektologů:

  • MUDr. Zuzana Halamíčková,
  • MUDr. Zarina Karimova,
  • MUDr. Vendula Petrůjová,
  • MUDr. Josef Chmelař,
  • MUDr. Daniela Bartková,
  • MUDr. Kateřina Brajzová,
  • MUDr. Jolana Novotná,
  • MUDr. Roman Stebel.
      Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci!

Atestant Pracoviště Školitel Téma atestační práce
MUDr. Zuzana Halamíčková Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice prim. MUDr. Petr Knížek, Ph.D. Surveillance infekcí Clostridium difficile v Pardubické nemocnici - zkušenosti s implementací protokolu Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí
MUDr. Zarina Karimova Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Těžký průběh chřipky – včasná diagnostika a adekvátní léčba, zhodnocení klinických a epidemiologických charakteristik pacientů hospitalizovaných pro těžký průběh chřipky v sezóně 2012-2013
MUDr. Vendula Petrůjová Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Infekční lymfadenopatie hlavy a krku v dětském věku
MUDr. Josef Chmelař Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Virová hepatitida E
MUDr. Daniela Bartková Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. Spondylodiscitidy
MUDr. Kateřina Brajzová Infekční oddělení, Uherskohradišťská nemocnice a. s. prim. MUDr. Eva Černá Malárie
MUDr. Jolana Novotná Infekční odd. Nemocnice Havlíčkův Brod prim. MUDr. Jiří Kubát Virová hepatitida E
MUDr. Roman Stebel Klinika infekčních chorob, Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Fekální bakterioterapie v léčbě rekurentní kolitidy vyvolané Clostridium difficile


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 4. 2017