Zpět na úvodní stránku

Nový doporučený postup antibiotické léčby infekcí totálních kloubních náhrad

A. Chrdle, 12. 4. 2017

      Nový doporučený postup pro kurativní a supresivní antibiotickou léčbu infekcí totálních kloubních náhrad byl připraven expertní skupinou složenou z ortopedů, mikrobiologů a infektologů a po zapracování připomínek byl schválen výbory České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) a Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP. Před otištěním v hlavních oborových časopisech je poskytnut na zdejší webové stránce:

 

Musil D, Balejová M, Horníková M, Chrdle A, Mallátová N, Nyč O, Chmelík V, Gallo J, Jahoda D, Stehlík J. Infekce endoprotéz: doporučení antibiotické léčby. Vydán: březen 2017.
[úplný text]

Formát pro citování bude uveden po otištění v oborových časopisech.

Praktickou pomůckou pro vedení léčby je na zdejší webové stránce pro doporučený postup připravená kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu.

Kalkulačka

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 12. 4. 2017