Zpět na úvodní stránku

Nový doporučený postup diagnostiky a léčby chronické infekce virem hepatitidy C

25. 3. 2017

      Pracovní skupiny pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP připravily nové doporoučení pro diagnostiku a léčbu chronické infekce virem hepatitidy C. Budou otištěny v časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství a v časopise Gastroenterologie a hepatologie.

      Doporučený postup je k dispozici po zanesení drobných redakčních úprav na zdejší webové stránce:

  • Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: březen 2017
    [Úplný text]

Formát pro citování

  • Bude uveden po uveřejnění DP na stránkách obou oborových časopisů.

Související odkazy

  • EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. Coordinator: Pawlotsky JM; Panel members: Aghemo A, Back D, Dusheiko G, Forns X, Negro F, Puoti M, Sarrazin C. Journal of Hepatology 2016, v tisku, dostupné na www.easl.eu.
  • Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
    [Úplný text]

      Je nezbytné, aby se s obsahem seznámili všichni infektologové.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 25. 3. 2017