Zpět na úvodní stránku

Výběrové řízení na pozici zástupce pro léčebnou péči Infekční kliniky FN Plzeň

D. Sedláček, 11. 3. 2017

      Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala 9. 3. 2017 výběrové řízení na pozici zástupce přednosty pro LP Infekční kliniky LFUK a FN v Plzni-Bory. Termín pro podání přihlášek je stanoven do 24. 3. 2017. Kromě toho mohou být přijati 1-2 lékaři bez, ale raději s atestací z infekčního lékařství.
      Podrobnosti a kontaktní údaje jsou na webové stránce FN Plzeň: https://www.fnplzen.cz/fn_plzen/volna_mista_detail?id=3.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 3. 2017