Zpět na úvodní stránku

Přípravy třetího ročníku Klostridiového dne

J. Beneš, 12. 1. 2017

      Dne 13. 5. 2017 proběhne v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v Praze již 3. ročník Klostridiového dne. Tento mezioborový seminář je věnován problematice Clostridium difficile a také fekální bakterioterapii. Letošní program bude zaměřen na aktuality v léčbě klostridiové střevní infekce, molekulární epidemiologii, standardizaci fekální bakterioterapie, dále významu C. difficile ve veterinární medicíně a s tím související otázky bezpečnosti potravinového řetězce.

      Čestným hostem a zahraničním speakerem bude známý nizozemský mikrobiolog a světový odborník na problematiku klostridiové střevní infekce profesor E. J. Kuijper. Hlavním obsahem jeho vystoupení bude laboratorní diagnostika a rovněž zkušenosti s fekální bakterioterapií včetně projektu dárcovské banky. Letošní Klostridiový den organizují pracovníci Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. a Mgr. Marcela Krůtová. Webové stránky akce se již připravují.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 12. 1. 2017