Zpět na úvodní stránku

Výsledky atestační zkoušky z infekčního lékařství v podzimním termínu 2016

D. Pícha, 11. 11. 2016

      S potěšením oznamujeme, že se náš infekční obor rozrostl o sedm lékařů infektologů. Ve dnech 9. a 10. 11. 2016 se konaly atestace v oboru infekční lékařství. Organizací byla pověřena Klinika infekčních nemocí 2. LF UK. Předsedou zkušební komise byl doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. a členy prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., doc. Dalibor Sedláček, CSc., doc. MUDr. Václav Dostál a prim. MUDr. Jana Sýsová. Praktickou část zkoušela prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

      V termínu 9. 11. 2016 úspěšně složily zkoušku kolegyně

  • MUDr. Jana Moravcová
  • MUDr. Eliška Míšková
  • MUDr. Eva Novotná
     a v termínu 10. 11. 2016 úspěšně složili zkoušku kolegyně a kolegové
  • MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D.
  • MUDr. Adriana Braunová
  • MUDr. Václav Musil
  • MUDr. Hynek Bartoš.

      Zkoušející byli velmi potěšeni úrovní znalostí atestantů.

      Poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu atestací. Úspěšným absolventům přejeme mnoho úspěchů v práci i osobním životě.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 11. 11. 2016