Zpět na úvodní stránku

Zpráva o tiskové konferenci Mýty a pověry v diagnostice a léčbě lymeské borreliózy

O. Džupová, 28. 10. 2016

      Dne 25. 10. 2016 se konala v Lékařském domě tisková konference s názvem Mýty a pověry v diagnostice a léčbě lymeské borreliózy. Konferenci pořádala ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství a Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Organizačně byla konference zajištěna společností Medical Tribune CZ, která je mediálním partnerem ČLS JEP. Podnětem k jejímu konání byly přibývající mylné informace publikované v různých periodikách. Na článek publikovaný v MF Dnes 30. 6. 2016 výbor SIL reagoval otevřeným dopisem, který MF Dnes neotiskla ani jinak nereagovala (článek i dopis jsou dostupné zde: Léčba lymeské borreliózy podle Mladé fronty Dnes z 1. 7. 2016).

     Hlavními řečníky za SIL byli MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. a doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. Přítomni byli i zástupci České neurologické společnosti, předseda výboru prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. a MUDr. Eva Meluzínová z Neurologické kliniky FN Motol. V auditoriu bylo přítomno asi 15 pracovníků médií. Konferenci zahájil předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a předseda výboru SIL doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Výše jmenovaní odborníci přednesli krátké, jasné a informativní prezentace o etiologii, klinickém obraze, diagnostice, léčbě a prognóze borreliózy. Novináři poté položili řadu otázek, na které naši spíkři poskytli vyčerpávající odpovědi.

     Konference proběhla ve věcné a nekonfrontační atmosféře. Přítomní kolegové poskytli zástupcům médií srozumitelným způsobem dostatek kvalitních informací k tomu, aby mohli publikovat pravdivé a ověřené informace o lymeské borrelióze.

     Krátce před konáním konference obdržel předseda SIL otevřený dopis od místopředsedy občanského sdružení BoreliozaCZ ing. Petra Dymáčka. Odpovědi na otázky obsažené v dopise (již zodpovězené na tiskové konferenci) zašle výbor SIL ing. Dymáčkovi písemně.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 10. 2016