Zpět na úvodní stránku

Organizace atestací z infekčního lékařství v podzimním termínu 2016

D. Pícha, 15. 7. 2016

Termín a místo konání atestační zkoušky

 • Termín: 9.-10. 11. 2016
 • Místo: Infekční klinika 2. LF UK a NNB, Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2; 8. patro

Přihlášení k atestační zkoušce

Přihláška se podává na odd. specializačního vzdělávání 2. LF UK (viz níže).
Deadline pro přihlášky je 12. 8. 2016.

Aktuální informace o atestační zkoušce

Aktuální informace o atestační zkoušce budou na:

 • oddělení specializačního vzdělávání organizující fakulty – 2. LF UK, Praha 5, Motol

Bc. Kateřina Hřebcová,
ref. specializačního vzdělávání
2. lékařská fakulta UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel. 224 435 856
e-mail: katerina.hrebcova@lfmotol.cuni.cz
web: www.lf2.cuni.cz

 • stránce SIL ČLS JEP

Atestační komise

Předseda Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., Klinika infekční nemocí 2. LF UK a NNB, Praha, dusan.picha@bulovka.cz
Členové   Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 1. LF UK, Praha, mholub@lf1.cuni.cz
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., Klinika infekčních nemocí LF UK, Plzeň, SEDLACEK@fnplzen.cz
Zástupce za ČLK Doc. MUDr. Václav Dostál, CSc.
prim. MUDr. Jana Sýsová (upřesnění později)
Primář atestanta SOR doporučuje účast primáře atestanta na zkoušce, důvodem je zvýšení úrovně zkoušky; účast není povinná
Zástupce odd. specializačního vzdělávání Bc. Kateřina Hřebcová, ref. specializačního vzdělávání

Průběh zkoušky

Pokud bude ke zkoušce přihlášeno do 5 kandidátů, bude se zkoušet jeden den, jinak 2 dny.

Praktická zkouška

Praktická zkouška se bude konat v den ústní zkoušky v 8,00 hod.
Zkoušející praktické zkoušky:

 • Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
 • Prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Ústní zkouška

Ústní zkouška bude zahájena v 9,30-10,00.

Atestační práce

Atestační práce je pokládána za důležitou součást zkoušky. Vychází se z ní při první zkušební otázce. Při jejím nepředložení nebo není-li uznána předsedou atestační komise za vyhovující, není adept připuštěn k ústní zkoušce.

Pokyny pro vypracování práce jsou uvedeny na stránkách infekce.cz: www.infekce.cz/zprava15-15.htm

 • Téma atestační práce navrhuje školitel; schvaluje předseda atestační komise doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., dusan.picha@bulovka.cz
 • Atestační práce se předkládá ve dvojím svázaném vyhotovení nejméně jeden měsíc před termínem ústní zkoušky, tj. do 7. 10. 2016.
 • Je možné a pro zdárný průběh atestace velmi doporučeníhodné, aby byla práce v předstihu konzultována s předsedou atestační komise, a to nejméně 1 měsíc před závazným termínem odevzdání (nejpozději tedy do 9. 9. 2016). Pokud bude práce předložena později, nebude předběžná konzultace možná. Ke konzultaci je práce předkládána elektronicky v PDF formátu na výše uvedenou e-mailovou adresu.
 • Je doporučeno konzultovat vypracování práce nejen se školitelem atestanta, ale též s primářem (přednostou) pracoviště, kteří jsou spoluzodpovědní za úroveň práce.
 • Práci je možno nahradit úspěšně obhájenou prací v rámci postgraduálního studia Ph.D.

      Organizátoři si vyhrazují právo na případné změny, které nebudou v rozporu s právním statutem. Účastníci o nich budou neprodleně informováni na výše uvedených místech.


      Děkuji a těším se na spolupráci

 

Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Infekční klinika 2. LF UK v Praze a NNB
Budínova 2
180 81 Praha 8
Tel.: 26608 l. 2471; 2620
e-mail: dusan.picha@bulovka.czZpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 15. 7. 2016