Zpět na úvodní stránku

Zpráva o průběhu voleb do výboru a revizní komise Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Z. Manďáková, 18. 4. 2016

Příprava voleb

7. 2. 2016 byli na webových stránkách SIL (www.infekce.cz) vyzváni všichni členové odborné společnosti k aktualizaci kontaktů – adres a e-mailů.
24. 2. 2016 byl na webových stránkách SIL uveden seznam všech řádných členů odborné společnosti, který byl podkladem pro výběr návrhů kandidátů do výboru a revizní komise SIL.
11. 3. 2016 se uskutečnila schůzka volební komise na sekretariátu ČLS JEP v Lékařském domě v Praze 2, kde byly zpracovány seznamy navržených kandidátů do výboru a RK SIL.

Celkem bylo navrženo do výboru a revizní komise 116 kandidátů, jen ojediněle byly podány návrhy zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Návrhy podalo 67 členů odborné společnosti.

Od 11. 3. do 16. 3. 2016 byli volební komisí kontaktováni všichni navržení kandidáti do výboru a revizní komise SIL.
17. 3. 2016 byly odeslány kandidátní listiny na sekretariát ČLS JEP.


Volby

19. 3. 2016 byly kandidátní listiny zveřejněny na webových stránkách SIL.
Od 23. 3. 2016 do 11. 4. 2016 proběhlo hlasování členů SIL:

  • elektronicky hlasovalo
    • do výboru SIL 129 členů z 288 elektronicky oslovených členů SIL
    • do revizní komise SIL 127/288
  • korespondenčně hlasovalo
    • do výboru SIL 20 členů ze 49 korespondenčně oslovených členů SIL
    • do revizní komise 19/49.
13. 4. 2016 volební komise ve složení: MUDr. Zdenka Manďáková, MUDr. Jaroslav Koten a MUDr. Renata Fantová na sekretariátu ČLS JEP sečetla volební hlasy.

Z celkového počtu bylo platných hlasů: do výboru 149, do revizní komise 146, neplatný 1 hlas do revizní komise.


Výsledky voleb

 

Do výboru SIL ČLS JEP byli zvoleni

PořadíPříjmení a jménoPočet hlasů
1. Prof. MUDr. Beneš Jiří, CSc. 99
2. MUDr. Rozsypal Hanuš, CSc. 99
3. Doc. MUDr. Plíšek Stanislav, Ph.D. 98
4. Doc. MUDr. Džupová Olga, Ph.D. 94
5. Doc. MUDr. Rožnovský Luděk, CSc. 90
6. prim. MUDr. Kümpel Petr 81
7. prim. MUDr. Chmelík Václav 80
8. MUDr. RNDr. Stejskal František, Ph.D. 73
9. Prof. MUDr. Husa Petr, CSc. 71
10. MUDr. Krbková Lenka, CSc. 67
11. Doc. MUDr. Sedláček Dalibor, CSc. 60
12. MUDr. Chrdle Aleš 55
13. Prim. MUDr. Roháčová Hana, Ph.D. 45
14. Prim. MUDr. Vitouš Adam 40

Do revizní komise SIL ČLS JEP byli zvoleni

1. Doc. MUDr. Dostál Václav, CSc. 47
2. MUDr. Petroušová Lenka 22
3. Doc. MUDr. Marešová Vilma, CSc. 18
  MUDr. Smíšková Dita, Ph.D. 18

Vzhledem k tomu, že dvě kandidátky obdržely shodný počet hlasů, bude 20. 4. 2016 provedeno losování o zvolení za účasti volební komise.


Součty hlasů do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP

Výbor SIL ČLS JEP

JménoHlasy
elektronickykorespond.celkem
prim. MUDr. Adámková Václava 4 2 6
MUDr. Bartoš Hynek 9 2 11
prim. MUDr. Bébrová Eliška 5 1 6
Prof. MUDr. Beneš Jiří, CSc. 83 16 99
pplk. Prof. MUDr. Beran Jiří, CSc. 25 12 37
Doc. MUDr. Beran Ondřej, Ph.D. 19 2 21
MUDr. Blechová Zuzana, Ph.D. 20 3 23
prim. MUDr. Dlouhý Pavel 26 7 33
MUDr. Dyrhonová Markéta 5 0 5
Doc. MUDr. Džupová Olga, Ph.D. 84 10 94
MUDr. Filipová Pavlína 5 0 5
prim. MUDr. Habanec Tomáš 14 3 17
Prof. MUDr. Husa Petr, CSc. 61 10 71
Prof. MUDr. Chalupa Pavel, CSc. 12 7 19
Prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D. 29 6 35
MUDr. Chmelař Josef 2 0 2
prim. MUDr. Chmelík Václav 66 14 80
MUDr. Chrdle Aleš 51 4 55
MUDr. Jilich David 11 0 11
MUDr. Jirsenská Zlatava 6 1 7
MUDr. Kalina Tomáš 3 1 4
prim. MUDr. Kapla Jaroslav, Ph.D. 9 2 11
prim. MUDr. Kleinerová Jana, Ph.D. 2 1 3
prim. MUDr. Knížek Petr Ph.D. 12 2 14
prim. MUDr. Kostřicová Eva 11 4 15
MUDr. Krbková Lenka, CSc. 62 5 67
MUDr. Kulichová Jana 1 2 3
prim. MUDr. Kümpel Petr 67 14 81
prim. MUDr. Macek Ivan 5 0 5
Doc. MUDr. Marešová Vilma, CSc. 23 8 31
MUDr. Pazderková Jana 8 3 11
MUDr. Petroušová Lenka 20 3 23
Doc. MUDr. Pícha Dušan, CSc. 16 3 19
Doc. MUDr. Plíšek Stanislav, Ph.D. 83 15 98
prim. MUDr. Poustková Jaroslava 4 1 5
Prof. MUDr. Prymula Roman, CSc. Ph.D. 24 10 34
prim. MUDr. Roháčová Hana, Ph.D. 34 11 45
MUDr. Rozsypal Hanuš, CSc. 88 11 99
Doc. MUDr. Rožnovský Luděk, CSc. 75 15 90
MUDr. Rybka Aleš 18 2 20
doc. MUDr. Sedláček Dalibor, CSc. 51 9 60
prim. MUDr. Smejkal Petr 24 6 30
MUDr. Smíšková Dita, Ph.D. 21 1 22
MUDr. Snopková Svatava 14 1 15
MUDr. RNDr. Stejskal František, Ph.D. 65 8 73
prim. MUDr. Sysová Jana 9 2 11
MUDr. Szanyi Juraj 3 3 6
prim. MUDr. Škárek Josef 10 0 10
prim. MUDr. Šťastník Miloslav 23 0 23
MUDr. Štefan Marek 25 2 27
MUDr. Trojánek Milan 17 1 18
MUDr. Tulach Martin 6 2 8
prim. MUDr. Vitouš Adam 38 2 40
MUDr. Zdvořák Jiří 3 1 4
prim. MUDr. Zítová Jitka 20 1 21
MUDr. Zjevíková Alena 4 1 5


Revizní komise SIL ČLS JEP

JménoHlasy
elektronickykorespond.celkem
prim. MUDr. Adámková Václava 8 3 11
MUDr. Bartoš Hynek 1 0 1
prim. MUDr. Bébrová Eliška 3 0 3
prim. MUDr. Dlouhý Pavel 15 2 17
Doc. MUDr. Dostál Václav 39 8 47
MUDr. Dyrhonová Markéta 2 0 2
MUDr. Filipová Pavlína 4 0 4
Prof. MUDr. Chalupa Pavel, CSc. 10 0 10
Prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D. 9 4 13
MUDr. Chmelař Josef 3 1 4
MUDr. Jilich David 5 0 5
MUDr. Jirsenská Zlatava 6 1 7
prim. MUDr. Kleinerová Jana, Ph.D. 1 1 2
prim. MUDr. Knížek Petr, Ph.D. 11 2 13
prim. MUDr. Kostřicová Eva 12 2 14
MUDr. Krbková Lenka, CSc. 16 2 18
MUDr. Kulichová Jana 10 1 11
prim. MUDr. Macek Ivan 1 0 1
Doc. MUDr. Marešová Vilma, CSc. 12 6 18
MUDr. Pazderková Jana 7 2 9
MUDr. Petroušová Lenka 19 3 22
Doc. MUDr. Pícha Dušan, CSc. 16 1 17
prim. MUDr. Poustková Jaroslava 1 3 4
Prof. MUDr. Prymula Roman, CSc. Ph.D. 5 1 6
prim. MUDr. Roháčová Hana, Ph.D. 12 1 13
MUDr. Rozsypal Hanuš, CSc. 23 1 24
prim. MUDr. Smejkal Petr 10 1 11
MUDr. Smíšková Dita, Ph.D. 18 0 18
MUDr. Snopková Svatava, Ph.D. 10 1 11
prim. MUDr. Sysová Jana 9 0 9
MUDr. Szanyi Juraj 2 1 3
prim. MUDr. Šťastník Miloslav 12 1 13
MUDr. Štefan Marek 10 1 11
MUDr. Trojánek Milan 8 0 8
prim. MUDr. Vitouš Adam 21 2 23
MUDr. Zdvořák Jiří 2 0 2
MUDr. Zjevíková Alena 3 1 4


Volební komise SIL ČLS JEP

MUDr. Zdena Manďáková MUDr. Jaroslav Koten MUDr. Renata Fantová

      V Praze, dne 18. dubna 2016

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 18. 4. 2016