Zpět na úvodní stránku

Volby do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP

19. 3. 2016, 21. 3. 2016

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP  

      Vážení členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP,

      volby do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP proběhnou kombinovanou formou. Kdo má v centrální evidenci ČLS JEP uveden e-mail, ten bude mít možnost volit elektronicky, kdo e-mail uveden nemá, ten může volit korespondenčně.

      Pro volby do výboru a revizní komise SIL byli navrženi a s kandidaturou souhlasili následující kandidáti:

do výboru SIL

prim. MUDr. Adámková Václava
MUDr. Bartoš Hynek
MUDr. Bébrová Eliška
Prof. MUDr. Beneš Jiří, CSc.
pplk. Prof. MUDr. Beran Jiří, CSc.
Doc. MUDr. Beran Ondřej, Ph.D.
MUDr. Blechová Zuzana, Ph.D.
prim. MUDr. Dlouhý Pavel
MUDr. Dyrhonová Markéta
Doc. MUDr. Džupová Olga, Ph.D.
MUDr. Filipová Pavlína
prim. MUDr. Habanec Tomáš
Prof. MUDr. Husa Petr, CSc.
Prof. MUDr. Chalupa Pavel, CSc.
Prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D.
MUDr. Chmelař Josef
prim. MUDr. Chmelík Václav
MUDr. Chrdle Aleš
MUDr. Jilich David
MUDr. Jirsenská Zlatava
MUDr. Kalina Tomáš
MUDr. Kapla Jaroslav, Ph.D.
MUDr. Kleinerová Jana, Ph.D.
MUDr. Knížek Petr, Ph.D.
prim. MUDr. Kostřicová Eva
MUDr. Krbková Lenka, CSc.
MUDr. Kulichová Jana
prim. MUDr. Kümpel Petr
prim. MUDr. Macek Ivan
Doc. MUDr. Marešová Vilma, CSc.
MUDr. Pazderková Jana
MUDr. Petroušová Lenka
Doc. MUDr. Pícha Dušan, CSc.
Doc. MUDr. Plíšek Stanislav, Ph.D.
prim. MUDr. Poustková Jaroslava
Prof. MUDr. Prymula Roman, CSc. Ph.D.
prim. MUDr. Roháčová Hana, Ph.D.
MUDr. Rozsypal Hanuš, CSc.
Doc. MUDr. Rožnovský Luděk, CSc.
MUDr. Rybka Aleš
Doc. MUDr. Sedláček Dalibor, CSc.
MUDr. Smejkal Petr
MUDr. Smíšková Dita, Ph.D.
MUDr. Snopková Svatava, Ph.D.
MUDr. RNDr. Stejskal František, Ph.D.
prim. MUDr. Sysová Jana
MUDr. Szanyi Juraj
prim. MUDr. Škárek Josef
prim. MUDr. Šťastník Miloslav
MUDr. Štefan Marek
MUDr. Trojánek Milan
MUDr. Tulach Martin
prim. MUDr. Vitouš Adam
MUDr. Zdvořák Jiří
MUDr. Zítová Jitka
MUDr. Zjevíková Alena

do revizní komise SIL

prim. MUDr. Adámková Václava
MUDr. Bartoš Hynek
MUDr. Bébrová Eliška
prim. MUDr. Dlouhý Pavel
Doc. MUDr. Dostál Václav
MUDr. Dyrhonová Markéta
MUDr. Filipová Pavlína
Prof. MUDr. Chalupa Pavel, CSc.
Prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D.
MUDr. Chmelař Josef
MUDr. Jilich David
MUDr. Jirsenská Zlatava
MUDr. Kleinerová Jana, Ph.D.
MUDr. Knížek Petr, Ph.D.
prim. MUDr. Kostřicová Eva
MUDr. Krbková Lenka, CSc.
MUDr. Kulichová Jana
prim. MUDr. Macek Ivan
Doc. MUDr. Marešová Vilma, CSc.
MUDr. Pazderková Jana
MUDr. Petroušová Lenka
Doc. MUDr. Pícha Dušan, CSc.
prim. MUDr. Poustková Jaroslava
Prof. MUDr. Prymula Roman, CSc. Ph.D.
prim. MUDr. Roháčová Hana, Ph.D.
MUDr. Rozsypal Hanuš, CSc.
MUDr. Smejkal Petr
MUDr. Smíšková Dita, Ph.D.
MUDr. Snopková Svatava, Ph.D.
prim. MUDr. Sysová Jana
MUDr. Szanyi Juraj
prim. MUDr. Šťastník Miloslav
MUDr. Štefan Marek
MUDr. Trojánek Milan
prim. MUDr. Vitouš Adam
MUDr. Zdvořák Jiří
MUDr. Zjevíková Alena

      Hlasovat můžete od 23. 3. do 11. 4. 2016 elektronicky nebo korespondenčně.

Elektronické volby

      Elektronické volby zajistí sekretariát ČLS JEP prostřednictvím smluvního partnera GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE s.r.o., (dále GS&A).

      Každému „elektronickému“ voliči bude pomocí systému gReception vygenerováno heslo a zasláno e-mailem společně s výzvou k účasti ve volbách a dalšími informacemi, jak se má přihlásit do volební aplikace. Pozvánka přijde z adresy noreply@greception.com.

      Ve volební aplikaci se budou nacházet dva formuláře. První bude volební lístek do výboru a druhý volební lístek do revizní komise. Do nich volič zaškrtne daný počet políček, 14 do výboru (VS) a 3 do revizní komise (RK).

      Součástí aplikace bude systém, který voliči neumožní odeslat formulář v případě zaškrtnutí většího počtu osob než 14 do VS a více než 3 do RK. Systém umožní odeslat formulář v případě zaškrtnutí menšího počtu jak do VS, tak do RK. Po ukončení volby bude mít volič možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidí svojí vlastní volbu, nebude ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat. Po ukončení elektronických voleb dodá GS&A výsledky VK ve formě přehledné tabulky pořadí kandidátů, kteří obdrželi alespoň jeden hlas.

      V případě potíží s elektronickou volbou kontaktuje Helpdesk help@greception.com.

Korespondenční volby

      Členové volící korespondenční formou obdrží poštou dva hlasovací lístky pro volbu do VS a RK, obálku pro zpětné odeslání na sekretariát ČLS JEP a informaci o správném postupu při korespondenčních volbách. Na lístcích budou mít možnost zaškrtnout volené kandidáty, tj. 14 členů do VS a 3 do RK. Označení více osob nebo uvedení jiné osoby, než která je uvedena na kandidátní listině, způsobuje neplatnost hlasu. Označení menšího počtu osob neplatnost nezpůsobuje. Volební lístky s označením volených osob zašle volič do 11. 4. 2016 (rozhodující je datum odeslání na poštovním razítku) na adresu

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s.
VOLBY - SIL
P. O. Box 88
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2.

Později zaslané volební lístky jsou neplatné.

      Opět prosíme členy SIL, aby se zúčastnili voleb v co největším počtu.

  MUDr. Zdena Manďáková, MUDr. Jaroslav Koten, MUDr. Renata Fantová

      V Praze, dne 19. března 2016

P. S. Po domluvě s ředitelkou sekretariátu ČLS JEP Evou Ponocnou byl ještě 21. 3. 2016 upraven termín voleb.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 19. 3. 2016, 21. 3. 2016